Støtte til frivilligheden i Coding Pirates

27.08.2018

Med en bevilling på 3,9 mio. kr. fra VILLUM FONDEN søsætter Coding Pirates et 3-årigt projekt, som skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.

Coding Pirates har mødt stor fremgang i sine kun 4 år, og nu er tiden kommet til at pleje og styrke hovednerven i foreningen: de frivillige. Bevillingen fra VILLUM FONDEN gør det muligt at skabe strukturer og praksisser, der skal bruges til at hverve, kompetenceudvikle og pleje de frivillige rundt i landet.

Mentorordning skal sikre fremtidens frivillige

Formålet med projektet er blandt andet at udvide gruppen af frivillige, så Coding Pirates bedre kan imødekomme den stigende efterspørgsel på klubarrangementer. Der er omkring 2.000 børn og unge i Coding Pirates, og ønsket er at engagere disse i frivillig- og foreningsarbejdet gennem mentorordninger, så de i fremtiden vælger at blive frivillige i foreningen. Mentorordningen skal give et solidt kompetenceløft til en gruppe teenagere, der via Coding Pirates kan lære at lære fra sig, lede IT-projekter og facilitere IT-kreative projekter.

“Hvis vi skal styrke børn og unges dannelse og interesse for teknologi, så skal de også i deres fritid have mulighed for at skabe noget sammen med andre. Og lige præcis kombinationen af sociale fællesskaber og kreativ brug af teknologi er dét, der gør Coding Pirates til noget helt unikt. Og så kan man ikke overvurdere betydningen af mødet med engagerede voksne, der bruger deres fritid på at lege og skabe med teknologi. Vi er glade for at kunne bidrage til, at Coding Pirates får endnu flere dygtige frivillige, som kan engagere endnu flere børn og unge,”  siger Agi Csonka, programchef, VILLUM FONDEN.

Øget fokus på pædagogik, didaktik og fællesskab

Et af flere pilotprojekter

Projektet er et af flere pilotprojekter under VILLUM FONDENs nye uddelingsområde ’Børn, Unge og Science’.

Pilotprojekterne skal bidrage med viden og erfaringer, som indgår i den samlede strategi for uddelingsområdet. VILLUM FONDEN forventer at være klar med en strategi for uddelingsområdet i løbet af efteråret.

Følg med her

Udover mentorordningen går en stor del af bevillingen fra VILLUM FONDEN til udvikling af pædagogiske og didaktiske kurser, der skal klæde de frivillige godt på til opgaven, når de arbejder med børn og unge i Coding Pirates. Dette gælder både nye frivillige og de erfarne. Frivillige i Coding Pirates sidder allerede med en stor mængde viden, derfor skal projektet også være med til at sikre, at denne viden kommer ud at leve blandt de mange frivillige. Dette gøres blandt andet ved at styrke fællesskaber på tværs af frivillige og afdelinger.

“Uden vores seje frivillige var der ingen Coding Pirates. Det er derfor essentielt, at vi formår at pleje og styrke besætningen, så vi fortsat kan skabe IT-kreative aktiviteter i øjenhøjde med børn og unge, der gennem leg og eksperimenteren ser mulighederne for at tænke sig selv som skabere og ikke forbrugere af teknologi. Tak til VILLUM FONDEN fordi I giver os mulighed for netop det.” - udtaler Louise Overgaard, formand i Coding Pirates.

Projektet er et 3-årigt projekt med start januar 2019.

Kilde: Pressemeddelelse fra Coding Pirates

Yderligere information

Sekretariatsleder, Michael Gylling Nielsen, Coding Pirates, tlf. 28 59 75 50, e-mail: michael@codingpirates.dk