Forskningsmidler øremærket til kvinder

VILLUM FONDEN vil med det nye Villum International Postdoc Programme løfte excellente kvindelige forskere på postdoc-niveau frem i deres internationale karriere.

Omkring en ud af syv professorer indenfor natur og teknisk videnskab er kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Samlet set udgør kvinder på professor-, lektor- eller adjunktniveau blot 26 %.

”Kvinder i Danmark bliver både kandidater og ph.d.er, men kommer ikke videre op af karrierestigen til forskerstillingerne. Det er et problem, for det betyder, at vi går glip af kvindelige forskertalenter. Derudover gavner en mangfoldig arbejdsplads både forskningen og forskningsmiljøet.”

Sådan lyder det fra Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN, om baggrunden for VILLUM FONDENs nye program - Villum International Postdoc Programme - der over en 5-årig periode øremærker bevillinger til kvinder.

Programmet er målrettet netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.-graden, hvor det store frafald af kvinder starter indenfor de tekniske og naturvidenskabelige områder.

Øremærkning er et af flere initiativer

Forskere fra Aalborg Universitet har kortlagt, hvad vi ved om andelen af kvinder i teknisk og naturvidenskabelig forskning. Undersøgelsen peger på, at der er mange forskellige årsager til skæv kønsbalance, som er både komplekse og ofte indbyrdes forbundne.

Om undersøgelsen

’Gender balance initiatives in research funding: Barriers and possible measures to increase the share of women within natural science and technology’ er udarbejdet af Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen og Anna Stegger Gemzøe, EDGE (Centre for Equality, Diversity and Gender), Aalborg Universitet.

Undersøgelsen kan downloades her 

For info om fordelingen af kvinder og mænd i dansk forskning se Uddannelses- og Forskningsministeries publikation 'Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks talentbarometer 2018'

”Der er mange steder at sætte ind, men ligegyldigt hvad, så er der ikke noget, der ændrer sig, før flere kvinder bliver i forskningen og opnår stillinger som professorer, lektorer og adjunkter,” siger Thomas Bjørnholm.

”Derfor sætter vi nu ind med øremærkede midler over de næste fem år. Forhåbentlig kan vi om fem år se, at flere kvinder er godt i gang med deres karriere og samtidig er stærke rollemodeller for andre kvindelige forskere,” siger Thomas Bjørnholm, som også fremhæver en række andre initiativer på området.

”Vi gør allerede i dag en indsats. Vi har et fx et program, hvor ansøger er anonym, vi holder øje med, om der er en ubevidst slagside i vurderinger af ansøgninger, vi sikrer kønsneutralt sprogbrug i vores kald, og vi er fleksible omkring barsel. Alligevel er kønsfordelingen blandt de etablerede forskere, vi støtter, meget skæv. Derfor vil vi gerne sikre diversitet i fødekæden,” siger Thomas Bjørnholm.

Anja Boisen, professor og bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN, glæder sig over det nye initiativ.

”Vi har længe diskuteret, hvordan vi får alle de bedste kvindelige talenter i spil, for vi ved, at talentet er der. Intet tyder på at potentialet afhænger af køn. Hvis vi skal accelerere udviklingen, er der behov for at tage nye metoder i brug,” siger Anja Boisen.

Udlandsophold er et krav

Udover fokus på kvindelige forskere har programmet fokus på internationalisering. Forskerne skal planlægge et forskerophold i udlandet på 1-2 år for derefter vende tilbage til et dansk universitet.

”For unge forskere er det afgørende, at de kommer godt fra start med internationalt udsyn og netværk tidligt. Det gavner både karrieren og forskningen,” siger Thomas Bjørnholm.

Udover bevillingen på 1-2,5 mio. kr., som primært dækker løn for ansøger, tilbyder fonden finansiering af øgede leveomkostninger efter behov. Fx støtte til medfølgende partner og børn i forbindelse med opholdet.

Der er afsat 15 mio. kr. årligt til programmet de næste fem år.

Ansøgning

Programmet kan kun søges ved invitation og anbefaling fra ansøgers fakultet og institut.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence. Fondens komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning indstiller til bestyrelsen, hvem der skal modtage en Villum International Postdoc-bevilling.

VILLUM FONDEN støtter excellent teknisk og naturvidenskabelig forskning

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08