VILLUM FONDEN giver 25 mio. til Ukraine

VILLUM FONDEN har bevilget i alt 25 mio.  kr. til 'Sammen for Ukraine' - et samarbejde mellem 18 humanitære hjælpeorganisationer, herunder bl.a. Røde Kors, Folkekirkens nødhjælp, Læger uden Grænser og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Den frygtelige situation i Ukraine kræver handling. Så mange uskyldige liv er berørt - og som en fond, der arbejder internationalt, føler vi i VILLUM FONDEN både trang og forpligtelse til at hjælpe. Derfor har vi bevilget 25 mio. kr. til et partnerskab, der rummer 18 veletablerede nødhjælpsorganisationer, holdt sammen af deres fælles fokus på social og humanitær bistand og med hver deres evne til at støtte lige der, hvor det er mest nødvendigt,” siger Jens Kann-Rasmussen, formand for VILLUM FONDEN.

Indsamlede midler fordeles mellem organisationerne under Sammen for Ukraine efter en fordelingsnøgle, hvor 1/3-del fordeles ligeligt, mens 2/3-dele fordeles efter organisationernes evne til selv at samle penge ind.

Kontakt:
Lars Hansen
Direktør, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 61 10 50

 

(1967)

Civilingeniør (DTU), HD (CBS), MA (New York University).

Mere end 20 års forretnings- og ledelseserfaring fra Novo Nordisk og Novozymes både i Danmark og internationalt. Siden 2014 ansat som direktør i VILLUM FONDEN.

Andre hverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Aquaporin A/S