Hvad betyder anonym ansøgning for forskningen?

Villum Experiment er VILLUM FONDENs program til de forskere, der vil prøve noget helt nyt. Nu skal et forskningsprojekt se nærmere på, om programmet med den særlige ansøgnings- og behandlingsproces lever op til målet om at støtte dristig og banebrydende forskning.

Det vrimler med opfindsomhed og skæve idéer i de danske tekniske og naturvidenskabelige forskningsmiljøer. Gennem to år har VILLUM FONDEN bevilget midler under programmet Villum Experiment til forskningseksperimenter på landets universiteter.

I alt er det blevet til 92 bevilliger og 171 mio. kr.

Det særlige ved Villum Experiment er, at ansøger er anonym for bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter.

”Det kræver is i maven at fravige sædvanlige bedømmelsestilgange og bevilge midler til projekter – eller forskere – som falder radikalt udenfor normen, men til gengæld indeholder den bedste idé. Derfor glæder det os meget, at forskerne på få år har taget Villum Experiment til sig, og at der er sat gang i mere end 90 eksperimenter. Det viser, at der er behov for den type virkemiddel," siger VILLUM FONDENs forskningsdirektør Thomas Bjørnholm.

Villum Experiment er skabt til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Ansøger er anonym for internationale bedømmerne for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter.

Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud og som har et højt risikomoment i forhold til succes. Hver bedømmer har mulighed for at tildele én ansøgning en ”trumf”; dvs. at der skal særlige argumenter til, hvis fondens bestyrelse vælger ikke at støtte idéen.

Programmet annonceres hvert år i åben konkurrence. VILLUM FONDEN offentliggør opslaget først på året med frist i marts og bevillinger august.

Programmet er åbent for alle forskere uanset nationalitet og kan søges af aktive forskere uanset alder.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber op til to år.

Læs mere

Støtte til dristige idéer?

Nu skal et forskningsprojekt se nærmere på originaliteten af forskningen, sammenlignet med andre forskningsstøtteprogrammer, hvordan forskningen gennemføres og hvad, der kommer ud af den.

”Vi ved først om mange år, om programmet reelt giver plads til nye idéer. Men da Villum Experiment-programmet adskiller sig fra etablerede programmer, er det vigtigt allerede nu at starte dataindsamlingen, så vi om nogle år kan evaluere og undersøge, om det lever op til sit mål om at yde støtte til særligt dristige idéer,” siger Thomas Bjørnholm.

Udover at undersøge programmets formål skal forskningsprojektet også undersøge, om den anonyme ansøgningsproces har betydning for, hvem der modtager bevilling, herunder om der er bias ift. eksempelvis køn. Og om forskere, der har modtaget en bevilling, skiller sig ud fra, hvad man normalt vil forvente i et klassisk peer-review-system.

”Vi vil følge programmet over nogle år, så vi er sikre på, at der er et solidt grundlag at evaluere på. Der kommer derfor ikke et resultat lige med det samme,” siger Thomas Bjørnholm.

Det er Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på Aarhus Universitet, som står bag forskningsprojektet.

Fonden forventer, at resultatetet af projektet er klar i 2024.

For mere information kontakt:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
...