Vi støtter også sociale projekter i udlandet

Hjælp til unge handicappede i Polen, husly og sprogundervisning af emigranter og flygtninge i Tjekkiet, lukning af berygtede bulgarske børnehjem. Blot et lille udpluk af projekter, som VILLUM FONDEN har støttet de seneste par år i Central- og Østeuropa. Læs mere om programmet bag og se flere eksempler her.

VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre vilkår og fremtidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge i Central- og Østeuropa. 

Vi støtter børn og unge i Central- og Østeuropa

Se en række eksempler på projekter.

De fleste private fonde ønsker og håber at gøre en forskel, når de støtter almennyttige projekter i ind- og udland.  For VILLUM FONDEN, der er en stor dansk fond stiftet af idémanden bag ovenlysvinduet VELUX, er det især vigtigt at gøre en forskel i de samfund, hvor produktion og salg af mange tusinde VELUX-vinduer foregår og i særlig grad i en række central- og østeuropæiske lande, der ikke oplever samme velstand, som vi gør i Danmark.

Sociale projekter i Central-og Østeuropa

Læs mere om tankerne bag bevillingerne, strategi for 2016 og få et overblik over, hvor i verden, VILLUM FONDEN er med til at gøre en forskel. 

Fonden støtter derfor projekter udviklet af gode civilsamfundsaktører, engagerede ildsjæle og NGO’er, som fremmer udviklingen af bedre vilkår for et godt børne- og ungdomsliv i Central- og Østeuropa. Det sker i Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet og i Grønland.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne:

Jens-Jørgen Pedersen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 20 28 95 53

18.8.2016