Vi støtter aktive ældre, der gør en frivillig indsats

Ved du, at VELUX FONDEN støtter pensionisters frivillige indsats?

Et af VELUX FONDENs allervigtigste formål er at yde bevillinger til ældre enkeltpersoner eller grupper af ældre, der udfører ulønnede samfundsnyttige aktiviteter. Fx når ældre er de drivende frivillige kræfter i en forenings bestyrelse, frivillige instruktører eller på anden vis skaber rammer for andres aktivitet og samvær.

VELUX FONDEN blev stiftet af Villum Kann Rasmussen for 35 år siden. Han var grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der alle har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VELUX FONDEN bevilger også midler til forskning, miljø, sociale og kulturelle formål.

Sådan søger du

En ansøgning skal ikke være lang. 

  • Beskriv, hvilken frivillig indsats du/I yder
  • Skriv, hvorfor du/I har behov for støtte
  • Skriv, hvem aktiviteten er til fordel for

Ældre er en vigtig ressource

Villum Kann Rasmussen var optaget af at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre – til gavn for det danske samfund. Sidste år modtog ca. 400 ældre eller grupper af ældre tilsammen ca. 15 mio. kr. til en lang række projekter - lige fra støtte til roklubber, seniorværksteder og bridgeklubber til rickshawcykler, træningsmaskiner, udstyr til æblemosteri og badebroer.

 

Se, hvilke oplysninger din ansøgning skal indeholde, og hvordan du kan søge.

Hent

PS - Det er ikke muligt at søge uspecificerede tilskud, tilskud til drift, forplejning, entreer eller underholdning.

Har du spørgsmål vedrørende støtte til aktive ældre, så kontakt os gerne

Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80

8.12.2016