VELUX FONDEN støtter AFUKs arbejde med sårbare unge

Projekt ”At ruste sig” skal udvikle og afprøve nye initiativer, der kan ruste de unge til livet i medgang og modgang.

På AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet) er der ingen tvivl om, hvad der er på spil for de unge. Nogle mangler netværk og støtte fra familie og venner; et sted at vende sine bekymringer; et sted at blive genkendt og vejledt. Nogle har oplevet nederlag i uddannelsessystemet, har mistet modet og lysten til læring. Nogle er forvirrede, i krise eller på anden måde slået ud af kurs. Det sker alle steder i og uden for uddannelsesinstitutionerne rundt om i Danmark.

Projekt ”At ruste sig” skal udvikle tre nye fag, der dels træner de unges mod og indlevelsesevne og dels træner evnen til at kunne tage hånd om sit humør og sit energiniveau. Det handler om at øve sig i at fejle, så man kan styrke modet til at kunne engagere sig, og om at kunne sætte sig i andres situation for at kunne samarbejde og bidrage til at situationer med andre kan blive gode. Det handler om ikke at lade sig slå ud, når man selv skal tage ansvar for, hvordan man har det. Projektet arbejder med handlekraft og initiativrigdom, selvindsigt og bevidsthed om egne evner, grænser og ressourcer. Disse tiltag skal ses som en slags grundfag; et fundament, der øger muligheden for selv at skabe det gode liv.

Derudover støtter projektet udvikling af en fysisk legebane gennem AFUKs 4000m2 store hus, der kan lokke til bevægelse. Og der er bevilget penge til en akutpulje, der kan støtte op om de unges akutte behov for overnatning, psykologhjælp og andre akutsituationer; som fx hjælp til at søge bolig, madindkøb mv.

Med støtte fra VELUX FONDEN, er det nu muligt at udvikle, afprøve og dokumentere resultatet af disse nye initiativer. De nye initiativer bygger på AFUKs 30-årige erfaring, og en del af projektet vil også være en indsamling og metodisering af AFUKs praksisviden. Projektets resultater skal blandt andet formidles gennem et spil til de unge og et dogme, der kan byde op til en løsrivelse fra hverdagens normer. Derudover er der koblet forskning og evaluering til projektet for at alle interesserede og andre, der arbejder med forebyggelse af social polarisering og forbedring af udsatte unges livssituation og trivsel, kan blive inspireret af projekt ”At ruste sig”.

Læs meget mere om AFUKs læringspraksis og projektets udvikling på hjemmesiden www.afuk.dk

Ved spørgsmål eller yderligere interesse kontakt: Projektleder Stine Skot på ssb@afuk.dk

 

Foto: Andreas Bergmann.