EU-forskningsprogram om demens og Parkinsons sygdom

18.01.2019

VELUX FONDEN deltager igen i år i EU’s fælles program for neurodegenerative sygdomme (JPND) og inviterer danske forskere til at søge midler.

JPND har i denne ansøgningsrunde valgt at fokusere på Precision Medicine, som er en fremstormende tilgang til forebyggelse af sygdomme, diagnoser og behandling med fokus på det enkelte individs gener, biologiske karakteristika samt miljø og livsstil.

Fra Danmark deltager VELUX FONDEN og Innovationsfonden i programmet og bidrager med hhv. 2,5 mio. kr. og 2 mio. kr. For VELUX FONDENs vedkommende med vægt på projekter der handler om pleje og omsorg.

Dansk deltagelse

Sidste år bevilgede JPND-programmet midler til ti projekter om pleje og omsorg for mennesker med demenssygdomme eller Parkinsons sygdom. I hvert projekt deltager forskergrupper fra mindst tre lande.

En bevilling gik eksempelvis til projektet ’OPTIM-PARK’ under ledelse af Maria Carmen Portillo fra University of Southampton med dansk deltagelse af Anita Haahr fra VIA University College.

I projektet vil man afprøve en indsats - intervention - der vil forbedre behandling, pleje og livskvalitet for patienter med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Det er Innovationsfonden, der har bevilget midler til den danske deltagelse i projektet.

Vi håber, at det igen kan blive til bevillinger til forskergrupper med dansk deltagelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54