Unge med kognitive handicap er også på nettet

12.01.2018

Trods et skarpt spotlys på børn og unges net-adfærd overses unge med kognitive handicap som fx ADHD, autisme og udviklinghæmning. Det bliver der rådet bod på i et nyt forskningsprojekt, hvor unge og deres støttepersoner deltager aktivt sammen med forskere fra Aalborg Universitet (AAU). Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Der skal fokus på, hvordan unge med kognitive handicap begår sig i den digitale verden. Mens nationale tiltag som kørekort og håndbøger om sund digital adfærd er forholdsvis let tilgængelige for normalt fungerende unge, er der meget lidt viden om kognitive handicappede unges færd på nettet.

Vil på de gængse medier

Unge mennesker bruger generelt meget tid på nettet. Det gælder også de unge med kognitive handicap, men fokus er stort set kun på normalområdet, og det er et problem, mener Anne Marie Kanstrup, som er professor ved Institut for Planlægning og leder af forskningsprojektet, der støttes af VELUX FONDEN med godt fire millioner kroner.

– Der mangler grundlæggende viden om denne gruppes net-adfærd. Unge med kognitive handicap er ikke anderledes end andre unge når det kommer til digitale medier. De vil være med dér, hvor andre unge mennesker er. På de almindelige platforme som Facebook, YouTube, Minecraft, Snapchat og så videre, siger hun.

Reelt samarbejde med aktørerne

Anne Marie Kanstrup har sammen med andre AAU-forskere inden for forskellige fagområder indgået samarbejde med tre specialtilbud* i Aalborg Kommune, hvor de unge selv, men også deres forældre, ledere, pædagoger og lærere deltager aktivt.   

- Der er tale om et samarbejde, der kombinerer teori og praksis. Det er alfa og omega for os, at de unge og deres støttepersoner er aktivt involverede, og vi vil ikke bare vide, hvad de gør i dag, men også, hvad de har behov for og godt kunne tænke sig fremadrettet.

Fokus på digitale fællesskaber

Mere præcist er det meningen, at projektet skal munde ud i gode idéer og metoder til, hvordan målgruppen kan skabe flere og bedre sociale relationer ved hjælp af internettet. Unge med kognitive handicap har ofte vanskeligt ved at skabe sociale relationer, men de har ligesom alle andre unge et stort behov for at være en del af sociale fællesskaber. Og ligesom alle andre unge, udvikler de sig ved at indgå i fællesskaber:

–Digitale teknologier giver en række muligheder for at støtte målgruppen i at udvikle og fastholde sociale fællesskaber, men vi ved meget lidt om, hvordan unge med kognitive handicap forstår og oplever digitale fællesskaber, og de unge og deres støttepersoner mangler både viden og strategier til digital trivsel. Det kan eksempelvis være Facebook-grupper eller venskaber, der holdes ved lige via Facetime, eller det kan være i et dagtilbud, hvor de unge sidder og spiller Minecraft hver for sig. Måske kunne der opstå et fællesskab, hvis de fik mulighed for at koble op på samme spil og spille mod hinanden. Der er mange muligheder, og det er dem, vi skal undersøge sammen, siger Anne Marie Kanstrup.

VELUX FONDEN har bevilliget 4.263.786 kroner til projektet under fondens tværgående program, der sætter fokus på samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis. Projektet er skudt i gang pr. 1. januar 2018 og løber fire år frem.

Medvirkende specialtilbud:

Kollegievejens Skole: Specialskole for børn og unge i alderen 6-18 år med diagnoser inden for autismespektret og flere elever har herudover diagnoser som retardering, ADHD, Tourettes syndrom, mm.

Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation: Specialskole for voksne som tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Eleverne på VUK Aalborg har diagnoser og vanskeligheder som autisme, ADHD, massive og generelle indlæringsvanskeligheder, angst, erhvervet hjerneskade og bevægelseshandicap.

Ungetilbudet Sofiebo: Botilbud for unge 17-30 år med udviklingshæmning som til en vis grad er selvhjulpne og selvstændige. Sofiebo arbejder for at skabe en tryg overgang fra ung til voksenlivet

Kontakt:

  • Anne Marie Kanstrup, forskningsleder, professor på Institut for Planlægning, AAU, tlf. 99 40 31 70, kanstrup@plan.aau.dk
  • Nelly Sander, pressekontakt AAU, tlf. 99 40 20 18, nsa@adm.aau.dk

Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet