Invitation: Samarbejde om bæredygtig udvikling

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, Rudersdal Kommune og Astra  (det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed) inviterer til fem dialogmøder om uddannelse for bæredygtig udvikling. 
Deltagelse er gratis, og forbeholdt kommunale politikere og embedsmænd. 

De to projekter Grøn Generation og Den Bæredygtige Skole viser på forskellig vis, hvordan en grøn dagsorden kan tænkes ind i folkeskolens hverdag gennem et samarbejde mellem teknisk forvaltning og skoleforvaltningen: Grøn Generation tager afsæt i kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i ni kommuner, mens Den Bæredygtige Skole bruger et ESCO-projekt som afsæt for at påvirke adfærden på folkeskolerne i Rudersdal.

Møderne foregår i hele landet:
Rudersdal, 2. november, 9.30-12.30
Fredericia, 7. november, 9.30-12.30
Randers, 8. november, 9.30-12.30

Tilmeld dig her senest den 12. oktober 2016.

For at sikre muligheden for dialog, er der et begrænset antal pladser. 
Vi glæder os til din tilmelding.  

Har du spørgsmål til møderne, så kontakt os gerne

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74