Udbud: Evaluering af science i fritiden

VILLUM FONDEN har afsat en ramme på godt 3 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan fritidsprojekter kan øge børn og unges engagement i og interesse for science. Virtuelt informationsmøde 15. juni 2020.

VILLUM FONDENs program for børn, unge og science sigter mod at styrke børn og unges interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi. Ambitionen er, at science (i bred forstand) skal opleves som vedkommende i hverdagen – både i skolen og i fritiden.

Som en del af dette program har vi udbudt en pulje, hvor SFO’er, ungdomsskoler, fritidsorganisationer m.m. kan søge midler til at udvikle inspirerende, lærerige science-fritidsaktiviteter for børn og unge – og deres familier. Vi uddelte første gang midler til projekter indenfor science i fritiden i september 2019 og har også i 2020 åbnet for ansøgninger på området (se 2020-opslaget for science i fritiden). 

Science i fritiden er et nyt satsningsområde for VILLUM FONDEN, og der er ikke mange danske erfaringer med aktiviteter, hvor børn og unge ”går til science” over en længere periode. Vi ønsker derfor at få gennemført en evaluering af indsatsen. Evalueringen skal med udgangspunkt i de projekter, der allerede har fået bevillinger, bidrage med viden om, hvorvidt fritidsaktiviteterne gør børn og unge interesserede i science, og hvordan aktiviteterne bedst tilrettelægges, så deltagerne oplever dem som både lærerige og inspirerende.

Vi ønsker at få viden om, hvordan denne type projekter bidrager til børns og unges engagement i og interesse for science:

  • Hvordan kommer ”science-indholdet” til udtryk, når der et tale om frivillige fritidsprojekter?
  • Hvordan skaber man en god balance mellem det sjove, lystbetonede og det lærerige?  
Deadline og infomøde

Evalueringsopgaven er et åbent udbud og kan søges af etablerede forsknings- og konsulentmiljøer. Interesserede skal senest den 22. juni 2020 give tilsagn, hvis de ønsker at byde. Læs mere om udbuddet af evalueringsopgaven.

Info om evalueringsopgaven (pdf)

Der bliver afholdt et informationsmøde om evalueringsprojektet på Microsoft Teams den 15. juni kl. 13.00 – 14.30, hvor vi vil give en kort præsentation af opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding til informationsmødet hos evalueringsrådgiver Niels. M. Søndergaard: nms@veluxfoundations.dk