Udbud: Evaluering af makerspaces

VILLUM FONDEN har afsat en ramme på 3 mio. kr. til at få evalueret, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen. Deadline for at tilkendegive interesse er 15. august 2020. 

Børn, unge og science: 

Etableringen af makerspaces sker som led i VILLUM FONDENs overordnede mål med uddelingsområdet Børn, unge og science. Science skal opleves som vedkommende og inspirerende i skolen såvel som i hverdagslivet i familien og fritiden - og som en mulig levevej. Læs mere om satsningen i årets makerspace-opslag.

Læs mere om evalueringsopgaven (pdf)

VILLUM FONDEN har siden 2019 udbudt en pulje, som kommuner kan søge til at indrette læringslaboratorier - makerspaces - knyttet til undervisningen i folkeskolen. De første fem kommuner modtog makerspace-bevillinger i slutningen af 2019. Vi har også i 2020 haft åbent for ansøgninger på området, hvor vi håber at kunne give midler til yderligere fem til seks kommuner (se 2020-opslaget for makerspaces).  

Vi ønsker nu at få gennemført en evaluering af indsatsen for at blive klogere på en række grundlæggende spørgsmål om, hvordan makerspaces kan blive en integreret del af undervisningen i folkeskolen.   

Fælles dilemmaer og spørgsmål 

VILLUM FONDENs  fokus på etablering af makerspaces skal ses i relation til vores ønske om at understøtte en udvikling, hvor børn og unge ikke alene bruger medier og teknologi, men bliver i stand til at, skabe, forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til dem. Børn og unge skal kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af problemløsning i deres hverdag. Og de skal samtidig være i stand til at kunne afkode, hvordan digitale teknologier former vores samfund, og hvordan teknologier kan kodes til at ville andre mennesker noget. 

Vi lægger vægt på, at brugen af makerspaces passer ind i kommunens og skolernes strategier på skoleområdet. Ud fra de første fem bevillinger kan vi se, at de enkelte kommuner vælger at organisere arbejdet med makerspaces meget forskelligt, og at der er en række grundlæggende dilemmaer, de alle er nødt til at forholde sig til. Vi ønsker derfor gennem en evaluering at få svar på en række grundlæggende spørgsmål:

  • På hvilken måde - og under hvilke forhold - kan det lykkes at få makerspaces integreret som en del af undervisningen i folkeskolen? 
  • Hvilket udbytte får eleverne ved at arbejde med makerspaces i folkeskolen – og er der systematiske forskelle mellem elevernes udbytte?
  • Hvilke modeller for organisering af makerspaces er hensigtsmæssige, og under hvilke forhold?

Derudover er vi også interesserede i, hvordan skoleledere, forvaltning og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger kan støtte op om, at makerspaces bliver en integreret del af undervisningen. 

Deadline

Evalueringsopgaven er et åbent udbud, og kan søges af etablerede forsknings- og konsulentmiljøer. Interesserede skal senest den 15. august 2020 tilkendegive interesse, hvis de ønsker at byde. Læs mere om udbuddet af evalueringsopgaven:

Info om evalueringsopgaven (pdf)