Thomas Bjørnholm modtager DNA’s Industripris for 2018

10.12.18

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi har tildelt Akademiets Industripris for 2018 til professor Thomas Bjørnholm, Forskningsdirektør, Villum Fonden.

Thomas Bjørnholm erhvervede en ph.d.-grad i materialekemi fra Københavns Universitet i 1990. Kort tid efter, blev han i 1992 ansat som lektor ved Kemisk Institut samme sted. I 2000 blev han udnævnt til forskningsprofessor, og i 2005 til professor ved Kemisk Institut.

Thomas Bjørnholm modtager DNA’s Industripris for 2018 for hans store indsats for nano-science i Danmark, ikke mindst igennem hans aktive rolle for at få etableret et Nano-Science center ved Københavns Universitet, og for hans fortjenstfulde indsats som brobygger mellem dansk industri og universiteterne.

Bjørnholm er forfatter og medforfatter til en lang række videnskabelige arbejder af meget høj kvalitet. Ikke mindst inden for nano-science, som er et af de vigtige tværvidenskabelige forsknings områder, der udkrystalliseredes i slutningen af det forrige århundrede. Han var herunder initiativtager til at få etableret et Nano-Science Center under det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, og var i flere år leder af dette center. For sin betydningsfulde indsats i forskningen, har Thomas Bjørnholm modtaget adskillige forskningspriser, bl.a. Ole Rømer Fondens pris og Ellen & Niels Bjerrums kemikerpris.

I 2010 blev Thomas Bjørnholm ansat som prorektor ved Københavns Universitet, og han har i denne stilling haft ansvaret for forskning og innovation. Herunder har han været en ihærdig igangsætter or ankermand på flere initiativer i relation til brobygning mellem dansk industri og universiteterne.

Læs mere om Akademiets Industripris