Energi og biodiversitet - to forskere, ét klima

I 2021 fejrer VILLUM FONDEN sit 50 års-jubilæum - bl.a. ved at uddele hele to årslegater. Til to forskellige, fremragende forskere - den ene forsker i energi, den anden i biodiversitet. Fælles for dem er, at de begge har fokus på at løse nogle af verdens store klimaudfordringer.

Professor Ib Chorkendorff forsker i katalysatorer, som kan hjælpe verden til en fossilfri energiforsyning. Nu modtager han Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.

Professor Jens-Christian Svenning forsker i biodiversitet og økosystemers dynamik for at afdække hvilke faktorer, der former, truer og sikrer Jordens biologiske mangfoldighed. Nu modtager han Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.

Ib Chorkendorff

Professor ved Institut for Fysik og leder af Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, DTU

Den danske klimalov indeholder et mål om 70 % reduktion af drivhusgasserne i 2030. Det alene bliver svært nok at nå. Men de sidste 30 % bliver ekstremt vanskelige, for det kræver en teknologi, der ikke er udviklet endnu. Derfor er der behov for en effektiv forskningsindsats – allerede nu. På Danmark Tekniske Universitet er der et stort forskningsprojekt i gang for at løse nogle af de allersværeste udfordringer, og projektet er ledet af Ib Chorkendorff. 

”Vi vil jo gerne have et komfortabelt liv, der ligner det, vi har i dag, men stadig være klimaneutrale. Det er det, øvelsen går ud på,” fortæller Ib Chorkendorff. 

Katalysatorer vil blandt andet kunne bruges til at lagre elektrisk energi fra vindmøller i et kunstigt brændstof, så energien er tilgængelig, når behovet er det. Katalysatorer vil også kunne bruges til at fremstille plastik uden brug af fossile brændstoffer, og de vil kunne bruges til at fremstille kvælstofgødning mere energieffektivt. Katalysatorer ser ud til at være løsningen på nogle af de allersværeste udfordringer ved et klimaneutralt samfund.

”Det er den største personlige bevilling inden for videnskab i Danmark, og er en stor anerkendelse af ens arbejde, så jeg er yderst begejsteret,” siger Ib Chorkendorff om tildelingen af Årslegatet.

Mød professor på DTU Fysik Ib Chorkendorff i sit rette element, og tag med i maskinrummet på Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals, som han er leder af. 

Jens-Christian Svenning

Professor, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, og Villum Investigator

Han er en af verdens førende forskere i biodiversitet. Han har en unik indsigt i klimaets betydning for økosystemers dynamik, og han bruger den viden til at undersøge fremtidens levevilkår for dyr, planter og mennesker.

”Hvis vi fortsætter med de fossile brændstof-udledninger som nu, så viser vores forskning, at over tre milliarder mennesker kommer til at leve ved en årlig middeltemperatur på 29 grader eller mere ved slutningen af århundredet. Det svarer til de varmeste steder i sydkanten af Sahara og Arabien i dag. Det er cirka forhold, det bliver nærmest umuligt at leve under. Det er helt ekstremt,” siger Jens-Christian Svenning.

Jens-Christian Svenning er leder af et forskningscenter på Aarhus Universitet, hvor de forsker i dynamikker i biodiversitet og økosystemer over det meste af verden. De kombinerer viden fra feltarbejde med data fra satellitter og store databaser, og beregner sammenhænge og konsekvenser i statistiske modeller.

”Jeg ser det som en forpligtelse, som forsker på dette område, at arbejde med, hvordan vi overkommer biodiversitetskrisen og får vendt udviklingen, så vi kan bevare en rig biologisk mangfoldighed på Jorden,” siger han.

Tag med Jens-Christian Svenning ud i marken - fra tropisk varme til silende dansk regn - og hør ham fortælle om sin forskning i biodiversitet

Vil du vide mere?

Læs de dybdegående portrætartikler af de to årslegatmodtagere, og se, hvordan de hver især med deres forskning bidrager til, at vi på sigt kommer til at kunne forstå, håndtere og løse den kolossale klimakrise, som verden står over for.

Han finder løsninger på biodiversitetskrisen

Portræt af Jens-Christian Svenning

Han er katalysatoren for fremtidens energi

Portræt af Ib Chorkendorff

Har du brug for hjælp?