Tænk på tværs – seminar om rehabilitering

6.10.2016

Hvordan kan sang og dans være med til at give ældre mennesker med demens et godt og meningsfuldt liv? Forskere samlet til videndelingsseminar om rehabilitering af ældre.

VELUX FONDEN har – som en del af sin støtte til aldringsforskning – siden 2005 været aktiv med støtte til projekter, der forsker i ældre og rehabilitering, med det formål at give ældre et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Projektet med overskriften ”Sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med demens” er ét af de nyligt støttede projekter. Et andet projekt er REHAB: "Rehabilitering og demens - med afsæt i brugerens perspektiv".

Centralt for begge projekter er høj grad af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og høj grad af brugerinvolvering – og det var da også de temaer, der var omdrejningspunktet for videndelingsseminar hos VELUX FONDEN den 5. oktober 2016. 

Projekt om sang og musik i rehabilitering

Her kan du læse mere om projektet om sang og musik i rehabilitering, der var ét af de to projekter, som var omdrejningspunkt for videndelingsseminaret. 

Projektet er en del af VELUX FONDENs satsning på postdoc-projekter inden for rehabiliteringsforskning.

Projekt om rehabilitering og demens i et brugerperspektiv

Her kan du læse mere om projektet om rehabilitering og demens i et brugerperspektiv, der var ét af de to projekter, der var omdrejningspunkt for videndelingsseminaret. 

Projektet er en del af VELUX FONDENs satsning på postdoc-projekter inden for rehabiliteringsforskning.

Mødested for aktører på tværs

På seminaret var både bevillingsmodtagere, forskere og andre aktører fra universiteter, hospitaler, kommuner og interesseorganisationer samlet. 

Med udgangspunkt i en præsentation af de to projekter, var der god gang i drøftelserne af både gode erfaringer og vigtige læringspunkter, når det handler om brugerinddragelse, tværsektorielt samarbejde og tværfagligt samarbejde i rehabiliteringsforskningen.

Seminaret var startskuddet på en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor VELUX FONDEN sætter rammen for at samle feltets centrale aktører.

Næste opslag i slutningen af 2016

Se hvilke projekter VELUX FONDEN netop har støttet på rehabiliteringsområdet, og hvornår der kan søges igen.

Lang tradition for støtte til rehabilitering – og vi bliver ved

VELUX FONDEN har længe været aktiv med støtte til rehabiliteringsområdet, og selvom det – heldigvis - er et område, der generelt er stigende interesse for, vil vi også fremadrettet støtte forskningen på området.

Forhåbningen er, at rehabiliteringsområdet forbliver et område med forskning af høj kvalitet. Forskning, der kan styrke grundlaget for udviklingen af rehabiliteringsfeltet og forskning, der bidrager til nye effektive indsatser.

For mere information:
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54