Sociale indsatser

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark og i udlandet.

Sociale projekter i Danmark
VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark med fokus borgere i en socialt udsat position, fællesskaber og metodeudvikling.
Sociale projekter i udlandet
VILLUM FONDEN støtter projekter i Central- og Østeuropa med fokus på erhvervsuddannelse og unges overgang til arbejdslivet.