Skovskolens nye lokaler indviet

Torsdag den 25. august holdt Skovskolen indvielse og navngivning af den nye undervisningsbygning. Huset er døbt 'Quercus-huset', der betyder eg på latin. Skolen og de studerende sagde kæmpestor tak til VILLUM FONDEN for at sikre de bedste rammer for undervisningen.

VILLUM FONDEN bevilgede i 2012 10 mio. kr.  til nye undervisningslokaler på Skovskolen i Nødebo.

Ved indvielsen afslørede Ebbe Michaelsen fra Bygningsstyrelsen og Ole Quist, der er driftschef på Skovskolen, skulpturen ”De kurtiserende traner”, Havekulturfondens hæderspris

Foto: Marie Lau Florin.

Dagen bød på velkomst ved Skovskolens uddannelseschef Anders Bülow, en række taler, navngivning og fejring, hvor deltagerne kunne høre en fortælling om bygningen, dens tilblivelse og dens funktioner.

Den tidligere bestyrelsesformand for VILLUM FONDEN, Lars Kann-Rasmussen, lykønskede Skovskolen og skolens elever med den nye undervisningsfløj:

"I dag er langt de fleste overbevist om, at atmosfærens stigende indhold af CO2 har medført og vil medføre betydelige temperaturstigninger. Een måde at imødegå CO2 forureningen i atmosfæren på er at øge jordens biomasse, at tilplante og øge skovarealerne og at benytte meget mere træ. Husk: Jo mere træmasse og dermed bundet kulstof, jo mindre CO2 i atmosfæren og jo bedre klima!

Så kære skovfolk, Skovskole-elever og undervisere. I er en meget vigtig del af og har et stort ansvar for at løse opgaven med at skaffe mere træmasse og sikre træ langt større udbredelse i fremtiden. Derved yder I et vigtigt bidrag til miljøet og til klimaet. Og derfor har VILLUM FONDEN støttet denne nye undervisningsfløj på Skovskolen i Nødebo."

24.8.2016