Seks særligt talentfulde forskere modtager ekstra bevilling fra Villum Fonden

De har tidligere modtaget bevillinger gennem fondens Villum Young Investigator-program. Nu er de udvalgt til at fortsætte endnu tre år.

YIP+ for sidste gang

Villum Young Investigator-programmet er siden 2021 blevet suppleret med YIP-tillægsbevillinger aka. YIP+. Bevillingen er på op til 4 mio. kr., og YIP+-bevillingsperioden er på op til tre år. YIP+ blev bevilliget for sidste gang ved udgangen af 2023.

De seks udvalgte forskere har bevist deres talent for fremragende forskning og har præsenteret ambitiøse planer for fremtiden. Derfor kan de nu se frem til yderligere tre år med hver fire mio. kr. ekstra i rygsækken.

Forskerne, Albert H. Werner, Beate Kraft og Wolf Eiserhardt kommer fra henholdsvis Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, mens Cornelia Jaspers, Giorgos Leloudas og Mehdi Mehrali kommer fra Danmarks Tekniske Universitet:

I Villum Fonden fokuserer vi på talent og fantastiske idéer, fordi vi tror på, at det giver den bedste forskning. Hos de seks forskere har vi så også set ambitioner om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler og evner som forskningsledere. Det bliver spændende at følge både dem og deres projekter, siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i Villum Fonden.

De seks forskere tager blandt andet fat på sorte huller, iltkredsløbet hos mikrober, hvor længe nye arter forbliver sjældne, kvantecomputere som beregningsværktøjer, zooplankton som afgørende aktør i havets fødekæde og 3D printning af grøn og intelligent beton.

Stabil forskerkarriere giver nye muligheder

Med tillægsbevillingerne fra Villum Fonden ser de seks ind i en mere stabil forskerkarriere, som måske ovenikøbet kan kvalificere dem til støtte andre steder fra, fx en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC.

I udvælgelsesprocessen er der lagt vægt på, at ansøgerne har vist fremragende forskning de første år af deres nuværende Young Investigator-bevilling. Derudover har de hver især fremlagt en ambitiøs plan for deres fremtidige forskning, vist evner som forskningsledere og har skabt karrierer på højt internationalt niveau.

Mød de seks modtagere

Tillægsbevillingerne sikrer de mest talentfulde modtagere fra 2019 en stabil forskerkarriere, fordi de nu har endnu tre år til at arbejde med deres forskningsprojekt.

Læs deres projektbeskrivelser herunder - klik på deres navn.

Albert H. Werner
Københavns Universitet, Institut for Matematiske Fag, 4 mio. kr.

 

Standard driftsprocedure for robust karakterisering og kalibrering af kvantehardware

Baseret på kvanteorien forventes kvantecomputere at løse visse problemer hurtigere end konventionelle computere. Men deres anvendelse som beregningsværktøjer kræver en præcis karakterisering - en udfordring pga. netop de egenskaber, der muliggør hastighedsforøgelserne. Bevillingen støtter en ph.d.-studerende og en postdoc som vil arbejde på robuste og effektive karakteriserings- og kalibreringsprocedurer for kvantehardwaren baseret på avancerede matematiske metoder. Bevillingen støtter en ph.d.-studerende og en postdoc.

Beate Kraft
Syddansk Universitet, Biologisk Institut, 4 mio. kr.

 

Kryptisk mikrobiel iltkredsløb: Drivere, evolution og økologiske betydning

En ny opdaget iltproducerende proces, der ikke har brug for lys, er vidt udbredt blandt mikrobielle nøglespillere i vores oceaner. Disse iltproducerende mikrober kan potentielt understøtte andre mikrober, der ligeledes er afhængige af ilt, men mangler evnen til at producere det. Projektet vil undersøge, hvad der driver iltkredsløbet hos disse mikrobielle nøglespillere, deres evolution og økologiske betydning. Bevillingen støtter en ph.d.-studerende og en postdoc.

Cornelia Jaspers
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Aqua, 4 mio. kr.

 

Den næste grænse for marin forskning til at afbøde klimaændringer

Havene spiller en central rolle i global klimaregulering og proteinproduktion. Larvacea, udbredt gelatinøst zooplankton med ekstraordinære vækstrater, ignoreres, men kan opretholde kulstofbinding og fiskeri under forandring. Projektet vil bruge observations- og robotteknologi samt biogeokemiske modeller til at afdække larvaceas nuværende og potentielle fremtidige rolle for at afbøde negative klimaændringspåvirkninger i havene. Bevillingen giver mulighed for at rekruttere én ph.d. og én postdoc.

Giorgos Leloudas
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space, 4 mio. kr.

 

Sorte hul masse-målinger med Tidal Disruption Events (BlackTiDE)

BlackTiDE vil studere strålingen fra stjerner, der rives i stykker af sorte hullers tidevandskræfter. Projektet vil identificere tusindvis af disse fænomener, og ved hjælp af en ny teknik vil det afsløre strukturer omkring de sorte huller ved at måle ekko og tidsforsinkelse af lyset. BlackTiDE vil udvide vores forståelse af de sorte huller på tværs af afstande, masser og galaksetyper, utilgængeligt gennem andre metoder. Bevillingen vil finansiere en postdoc og en ph.d.-studerende i 3 år.

Mehdi Mehrali
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Construct, 4 mio. kr.

 

At bygge bro mellem natur og teknologi: Udfolde potentialet i levende materialer til energilagring i byggesektoren

Det voksende felt inden for biologiske levende materialer, der udnytter ikke-patogene mikroorganismer, har vakt interesse som en bæredygtig løsning til konstruktion af miljøvenlige bygninger. Projektet sigter mod at kombinere bioaktive hydrogeler med CO2-fikserende mikroorganismer for at mindske CO2-udledning og give cementlignende egenskaber, hvorefter de konverteres til superkapacitive byggematerialer, der muliggør lagring og afladning af elektricitet. Bevillingen vil tillade rekruttering af to postdocs

Wolf Eiserhardt
Aarhus Universitet, Biologisk Institut, 4 mio. kr.

 

Effekten af artsdannelse på geografisk sjældenhed: nye indsigter fra livets træ

De fleste arter er geografisk sjældne, dvs. begrænset til et lille område, og derfor sårbare over for miljøændringer. At forstå årsagerne til deres sjældenhed er afgørende for deres bevarelse. Dette projekt vil bruge de nyeste genomiske teknikker til at teste ideen om, at nye arter er ‘født sjældne’, og at så mange arter er sjældne skyldes, i det mindste delvist, at mange arter er unge og endnu ikke har haft tid til at sprede sig til alle de steder, hvor de er i stand til at trives. Bevillingen vil finansiere en postdoc og en ph.d.-studerende.

Kontakt:
Michel M.H. Kristensen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 78 89
Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk