Samarbejde mellem forskning og praksis kræver fælles sprog

17.12.2019 l Flere nyheder

Tværgående projekter, der bygger bro mellem forskning og praksis er vigtigt!

God forskning skal foldes ud i praksis til gavn for mennesker og samfund. Og vigtige input fra praksis kan kvalificere forskningen og gøre den endnu mere relevant for borgere i Danmark.

Årlig pulje siden 2016

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. VELUX FONDEN vil derfor med omdrejningspunkt i den humanvidenskabelige forskning fremme ligeværdige samarbejder mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet, der alle er væsentlige uddelingsområder i fondens almennyttige virke.

VELUX FONDEN har siden 2016 afsat en årlig pulje til at støtte samarbejdsprojekter mellem humanistisk forskning og praksis – også kalder HUMpraxis-projekter.

Erfaringer samlet i inspirationskatalog


Nu kan puljen atter søges og til inspiration, har vi samlet en række erfaringer fra syv igangværende projekter til gavn for kommende ansøgere. I kataloget besvares spørgsmål som:

  • Hvordan er jeres samarbejde opstået?
  • Hvad er I blevet overraskede over undervejs i projektet?
  • Har I gode anbefalinger til andre?
     

Inspirationskataloget opsamler erfaringer og gode råd til projekter, der vil samarbejdet mellem forskning og praksis.
Desuden kan du også læse om netværksmøde for deltagerne i de første HUMpraxis-projekter.

Hvad kræver det at blive et HUMpraxis-projekt?
 

Du kan tjekke vores call/opslag. Her gennemgår vi kravene til et forskningsprojekt, hvis man som humanvidenskabelig forsker/e ønsker at samarbejde med praksis inden for aldring, miljø eller det sociale felt. Næste ansøgningsfrist er marts 2020

Læs mere om ansøgningsproces, historik og krav til ansøgning

Tidligere har vi støttet:

Fem projekter fik en bevilling i 2019

Senest har fem projekter, der bl.a. beskæftiger sig med blindes brug af it, klimavenlig kost og overvågningsteknologi modtaget støtte fra fonden.

 

Har du spørgsmål vedrørende HUMpraxis-projekter, så kontakt os gerne: