På 'Revets dag' kom der gang i etablering af nye stenrev

Store sten på havbunden er en mangelvare i Danmark. Igennem tiderne er der nemlig hentet store mængder af sten op af farvandene for at bruge dem til for eksempel havnebyggerier og moler.

”Sten, som ligger på havbunden eller i bunker som stenrev, kaldes “havets oaser”. De er livsvigtige levesteder for havets mange dyr og planter, som har brug for stenene som skjulesteder og opholdssted. I dag er der kun fem pct. af de sten på havbunden, som var der for 200 år siden. Men det er vi i gang med at lave om på”, siger Andreas Hermann, naturskoleleder, forud for dagen.

Foreningen Als Stenrev har fået 10, 4 millioner kroner af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at genskabe seks nye stenrev. De fem anlægges næste år, men et informations- og snorklerev blev der allerede taget hul på ud for Sønderborg Slot.

Se en stemningsfuld film fra dagens aktiviteter.

”På 'Revets Dag' den 27. august blev de første sten lagt i vandet, dvs. starten på et arbejde, som er en kæmpegave til havmiljøet omkring os. Jeg glæder mig – ikke mindst på kommende generationers vegne”, siger Aase Nygaard, der er formand for Foreningen Als Stenrev.

Hun og en lang række andre aktører bidrog til den positive udvikling under havoverfladen på 'Revets Dag'. Efter velkomsttaler bød dagen på et væld af aktiviteter på Fluepapiret, der virkelig levede op til sit “myldrende” navn dén dag. Gæsterne kunne komme med ud under havoverfladen sammen med WWF’s team “Opdag Havet” og Naturskolerne. Snorkleudstyret var klar, så alle kunne prøve.

På land kunne gæsterne se og høre om projektet hos Foreningen Als Stenrev, Orbicon og DTU Aqua, som nøje følger og styrer udlægningen af de mange sten. Ligesom dagen bød på undervandsfilm om naturen i bælter, fjorde og sunde omkring Als, besøg af folkene fra Blå Flag Center Sønderborg, og smagsprøver af fisk hos naturvejlederne og lækker suppe hos kokkene fra Det Sønderjyske Køkken.

5.9.2016