Redhavet.nu sætter det danske hav på dagsordenen

Fire organisationer er gået sammen i et initiativ, der skal skabe bevågenhed omkring det danske hav. Med en fælles kampagne opfordrer de politikere og danskere til at redde havet.

VELUX FONDEN har bevilget 5 mio. kr. til fire organisationer, der med den landsdækkende kampagne Red Havet vil sætte det danske hav på dagsordenen.

Sammen har Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden kortlagt en række udfordringer, som de vurderer, at det danske hav står overfor. På redhavet.nu opfordrer de alle danskere til at skrive under på en redningsplan for havet.

Kampagnen bliver rullet ud på TV og sociale medier fra den 21. august 2019.

Fokus på det danske havmiljø

VELUX FONDEN har siden 2015 haft fokus på at støtte projekter, der bidrager til et hav i balance. I alt har fonden bevilget mere end 160 mio. kr. til initiativer på området.

”Vi støtter både viden, demonstrationsprojekter og bevågenhed. Red Havet er et projekt, der flugter godt med vores målsætning om at skabe mere bevågenhed og sætte en dagsorden omkring det danske hav,” siger Mikkel Klougart, programchef for miljøområdet i VELUX FONDEN.

Se og læs mere på redhavet.nu.

redhavet.nu

For yderligere information og spørgsmål kontakt:

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74