Ravsamling har videnskabelig værdi

12.08.2019 l Se flere nyheder

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har købt en af verdens største private samlinger af baltisk rav. VILLUM FONDEN og en række andre fonde har støttet købet.
 

Ravsamlingen, der består af 60.000 stykker rav, er opbygget gennem 40 år af den tidligere ejer, Karin Nordmann Ernst. Den har stor videnskabelig værdi, da stykkerne indeholder insektfossiler og andet biologisk materiale, f.eks. dele af planter og arter, der ikke tidligere er beskrevet af videnskaben.

- De dyr, der blev fanget og bevaret i ravet, udgør et delvist repræsentativt udsnit af specielt insektfaunaen fra denne tid, siger lektor og kurator Lars Vilhelmsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

Meget sjælden edderkoppeæg i spind-pose fanget i baltisk rav. Foto: Anders Damgaard.

- Ambitionen er ikke alene at finde nye arter, men også at opnå større indsigt i de forskellige organismegruppers udviklingshistorie. Med den store mængde materiale, forskerne nu har til rådighed, vil det også blive muligt at udføre kvantitative studier over faunasammensætningen i det økosystem, ravinsekterne indgik i, og herigennem belyse det daværende økosystems struktur og klimaudviklingen i de sidste 30-40 millioner år.

Hvad er baltisk rav?

Baltisk rav blev dannet for ca. 35-40 millioner år siden i vidt udbredte skove, der dækkede store dele af det nuværende nordlige Skandinavien. Gennem tiden blev insekter og andet biologisk materiale fanget i den harpiks, der løb ud af træerne – formodentlig en form for fyrretræer. Og fordi harpiksen efterfølgende størknede og blev til rav – en proces der har taget flere millioner år – kan vi i dag beundre og studere disse indkapslede dyr fra fortiden.

Grundig indsats at sortere og registrere ravstykkerne

Udover at fondene har støttet indkøbet af ravsamlingen, blev der også givet midler til en toårig medhjælperstilling, der gør det muligt at registrere og integrere ravsamlingen i Statens Naturhistoriske Museums eksisterende samlinger.

Siden nytår har en nyansat medhjælper derfor haft godt gang i arbejdet med at sortere og ompakke ravstykkerne. Hvert enkelt stykke skal have et unikt referencenummer og pakkes omhyggeligt, så det kan opbevares bedst muligt med henblik på fremtidig anvendelse.

Bille fanget i baltisk rav. Foto Anders Damgaard

Mere end 10.000 stykker klar

På et halvt år er mere end 10.000 stykker registreret og integreret i SNMs samlinger.

Sortering og bestemmelse af de mange arter sker i sessioner, hvor museets medarbejdere, studerende og frivillige gennemgår 400-500 stykker i løbet af en eftermiddag. Foreløbig er der konstateret flest fluer og myg i ravstykkerne, men indimellem mere spektakulære fund, såsom vandnymfe, fine døgnfluer og sågar en meget smuk cikade er fundet indkapslet i rav.
 

Yderligere informationer: 

Lektor og kurator Lars Vilhelmsen
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Telefon: 35 32 11 10

 

Har du spørgsmål til fondens støtte til kulturelle formål, er du velkommen til at kontakte os:

Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50