Et friskt pust - ildsjæle rykker hverdagen ud i det fri

Med støtte fra Villum Fonden kan 26 projekter med den blå himmel som fællesnævner sætte fantasien fri i lokale fællesskaber for både store og små.

Udendørs rehabiliterings- og undervisningsforløb og aktive borgergrupper med gode idéer til aktiviteter på fællesarealerne. Bredden er stor blandt de projekter, der modtager bevilling under Villum Fondens opslag Dagslys og frisk luft.

På Brandebjerg Højskole etableres bl.a. et udendørs læringsrum og landbrug, der skal være med til at styrke skolens engagement i den bæredygtige omstilling, og hos Hjernerystelsesforeningen vil man undersøge, om genoptræning i frisk luft kan mindske behandlingstiden for hjernerystelsesramte, mens studerende på Arkitektskolen i Århus vil etablere et nyt udendørs arbejds- og mødested. 

Har du en ide til et projekt, der kan lukke dagslyset ind i hverdagen?

Hvert år åbner Villum Fonden i en tidsbegrænset periode for ansøgninger under opslaget Dagslys og frisk luft. Her imødekommes både små og større projektansøgninger fra alle miljøer, herunder eksempelvis almindelige borgere, foreninger, frivillige, institutioner og organisationer under byggeriets parter.

Opslaget åbnes næste gang i januar 2024 med annoncering på fondenes LinkedIn og Facebook og lukkes for ansøgninger i maj 2024.

Læs mere om projekterne:
De mindre projekter

"Stressfri" have i Hellig Kors kirke 

Bevillingsmodtager: Hellig Kors kirke

Hellig Kors kirke på Vesterbro vil i et etårigt pilotprojekt tilbyde udendørsaktiviteter for stressramte, folk med depression og stressrelateret angst m.m. Kirken tilbyder ugentlige fællesskabsmøder, hvor projektleder; der er pædagog og hjemmekundskabslærer m.m., tilbyder programlagte udendørsaktiviteter, såsom dyrkning af grøntsager og blomster, madlavning over bål, syltning osv. I vintermånederne kan deltagerne lave kranse, lys m.m. Projekt "Stressfri i Folkekirken" har allerede kørt i andre bykirker, med stor succes. Deltagere her udtaler, at det har været et vigtigt frirum for dem, og at flere af dem efterfølgende er kommet i praktik i fleksjob.

Generationernes plads - senior området 

Bevillingsmodtager: Farre IF

Med projektet etablerer Foreningen Farre Idræt og Kultur et udendørsområde til leg og sportsaktiviteter til glæde for børn og voksne i lokalområdet. Den bevilgede del vedrører etablering af aktivitetsområde målrettet byens ældre.

Etablering af pumptrack-bane 

Bevillingsmodtager: Vemmedrupskolen

Med projektet får Vemmedrupskolen sin egen pumptrackbane, en avanceret cykelrampe, der både kan indgå i frikvarterets leg og motoriktræning, som i skoleundervisningen, hvor banen kan indgå i eksempelvis matematik ifbm. med opgaver som tidtagning, hastighed, beregning af gennemsnit m.m.

Lokalhistoriske QR-koder i Løgstrup

Bevillingsmodtager: Løgstrup Borgerforening

I projektet vil Løgstrup Borgerforening i samarbejde med Løgstrup Lokalhistoriske Forening, der igen vil samarbejde med Løgstrup Skole og Viborg Animationsskole, lave kreative udendørs projektforløb, hvor alle kan genopdage lokalhistorien på "virtuelle gåture".
På Løgstrup Skole vil man i samarbejde med Viborg Animationsskole lave animationsfilm, der understøtter de lokalhistoriske ruter, mens ruterne også understøttes af tekst og billeder henvendt til "voksne" - udarbejdet af Lokalhistoriske Forening. 
Målet er, at få flere generationer ud på en fælles gåtur i den friske luft, hvor man samtidig kan opleve byen og lokalhistorien - dermed lægges der også op til dialog om lokalområdet på baggrund af udendørs oplevelser.

Nattens natur

Bevillingsmodtager: Holtum Lokalråd

Med projektet etablerer et aktivt lokalråd, der selv har bygget lokalt samlingssted/ legeplads, nyttige muldtoiletter og shelterplads, der giver endnu flere muligheder for sociale udendørsaktiviteter på samlingsstede.

Bæredygtig fødevareproduktion i Tinderhøj Skovhave

Bevillingsmodtager: Tinderhøj Skole

Med projektet vil Tinderhøj Skole, der er ”Grøn profilskole”, etablere bæredygtig fødevareproduktion i Tinderhøj Skovhave. Med projektet finansieres anlæg af "Skovhaven". Ved finansiering af anlæg af haven har Rødovre Kommune forpligtet sig på ansættelse og finansiering af en grøn koordinator (fuld tid), der skal varetage anlæg, drift og vedligehold af Skovhaven.

Mærk Verden - Friluftsfællesskaber i en klimatid

Bevillingsmodtager: NOAH - Friends of the Earth Denmark

Miljøbevægelsen NOAH vil med projektet sætte fokus på aktiviteter målrettet børn og unges forståelse af og trivsel i tidens klimakrise. NOAH er en dansk miljøorganisation og -bevægelse stiftet i 1969, og fungerer også som det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth International. 

Udeliv i reservat for truede ord

Bevillingsmodtager: Nivaagaards Malerisamling

Med projektet vil Nivaagaard Malerisamling opgradere og udvide det eksisterende "Ordreservat" i museets populære rododendronpark, der er åben for alle. I parken kan man gå opdagelse i ældre og nye danske ord, der står skrevet og forklaret på små skilte. Sprogforsker prof. Jørn Lund var medstifter af dette ’Reservat for truede ord’, hvori ordene opholder sig for muligvis senere at kunne rehabiliteres i det danske sprog. I projektet vil litteraturformidler Lea Fløe Christensen over en treårig periode endvidere skabe "erindringsvandringer" i parken - i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen Fredensborg. I projektet samarbejdes der også med de lokale skoler, hvor helt unge medvirker til at definere de allernyeste ord, som er på vej ind i det danske sprog, og som også vil komme til at indgå i "Ordreservatet".

Kulturforhave midt i Aarhus K

Bevillingsmodtager: Arkitektskolen Aarhus 

Med projektet realiserer en gruppe studerende fra Aarhus Arkitektskole projekt "Kulturforhave midt i Aarhus K", der skal blive det nye udendørs arbejds- og mødested på den nye arkitektskole, der åbnede i 2021. Dog uden grønne og aktive udendørsrum, hvilket de studerende nu vil ændre på ved selv at udarbejde og indrette de golde udendørs fællesarealer. De studerende og skolens snedkere og tømrere lægger selv arbejdskraften i udarbejdelse og opførelse af anlæg.  

Med kunsten i naturen - fase 2

Bevillingsmodtager: Louisiana Museum

Med projektet realiseres en fase II i projektet Med Kunsten i Naturen, et pilotprojekt som Louisiana; Louisiana Learning og Louisiana Børnehus, Humlebæk, gennemførte under Dagslyskaldet 2019. I projektets fase I udviklede man det nu fastimplementerede undervisningsforløb "Med Kunsten i naturen", en nytænkning og videreudvikling af museets øvrige aktiviteter til børn, med udgangspunkt i samspillet mellem kunst og natur. Forløbet blev også til et nyt undervisningstilbud med en tilhørende bog, og man etablerede et internationalt netværk af museumsformidlere, der nu mødes en gang om året. I fase II vil man bygge videre på fundamentet fra fase I og udbrede projektets idéer og resultater ved at sikre udbredelse og forankring af projektet på nationalt plan og videreudvikle og kvalificere indholdet af det nye undervisningstilbud og styrke dets tværfaglige sigte.

Aktivitetsområde til sunde fællesskaber

Bevillingsmodtager: Karup-Kølvrå Byforum

Borgerforening i Karup vil anlægge en simpel balance-/forhindringsbane i egesveller på et åbent grønt areal foran Karup skole, der allerede fungerer som samlingssted for lokalområdet. Forhindringsbanen kan benyttes til både leg og idræt, og egesvellerne afrundes i kanterne, så de også kan fungere som komfortabelt hygge-/siddeområde. Ideen til projektet er opstået i dialog med lokale børn og unge om deres ønsker til området.

Oplevelsestennisbanerne - fra traditionelt tennisanlæg til aktivt udeliv året rundt

Bevillingsmodtager: Ry Tennis Klub 

Ry Tennis Klub vil med projektet omdanne og renovere det traditionelle og slidte tennisanlæg, så det også vil inkludere et aktivitets- og legeområde for både børn og voksne rundt om banerne. På den måde vil man kombinere udendørsaktiviteter, samvær, leg og sport, så både børn, unge og gamle kan være sammen udendørs om forskellige aktiviteter.

Gribskov udeskole

Bevillingsgmodtager: Gribskov Lilleskole

Gribskov Lilleskole, Helsinge, vil med projektet etablere udeskolefaciliteter; bålhytte, shelters samt forhindringsbane, der samtidig skal kunne bruges af alle i lokalområdet samt af turister og "out door"-folket (vandrere, cyklister m.fl.), der allerede nu flittigt bruger området, der ligger midt på vandreruten "Esrum-Tisvildevejen", der går igennem Gribskov.

Biodiversitet og fællesskaber

Bevillingsmodtager: Grundejerforening Kildemarken 

Lokal gruppe, der kalder sig "biogruppen", under grundejerforening i Ringsted, vil med projektet omdanne grønt område til åben park med stier, møde- og opholdsrum m.m.. Området er åbent for alle. Biogruppen arbejder på flere udendørs delprojekter, der alle indgår i den samlede omdannelse af området til leg, sport og ophold i en bæredygtig grøn infrastruktur. Gruppens medlemmer har gode kompetencer, der alle bidrager til projektets gennemførelse.

Grønjordskollegiet - Rammen for Spirende Fællesskaber

Bevillingsmodtager: Grønjordskollegiet

Grønjordskollegiet, Amager, der huser godt tusind beboere, vil med et aktivt beboerråd i spidsen realisere projekt Grønjordskollegiet - Rammen for Spirende Fællesskaber. Med projektet vil man omdanne en stor del af kollegiets udendørsareal, der pt. primært bruges som parkeringsareal, til et ”socialt grønt rum", der kan understøtte det gode studieliv med nye rammer for både frivillighed, fællesskab og socialt samvær. Dette skal bl.a. sikres ved etablering af orangerie, grillområde og siddepladser til fælleshygge m.m. 

Polytunnel - Et bæredygtigt læringsrum

Bevillingsmodtager: Brandbjerg Højskole

Brandbjerg Højskole vil etablere en polytunnel, et udendørs drivhus og og bæredygtigt læringsrum i ét - polytunnellen skal være både drivhus, orangeri og undervisningslokale og indgå i et samlet projekt, der opgraderer skolen til et regenerativt landbrug, hvor skolen er med til at opdyrke et stort stykke land, der ligger i forlængelse af højskolens udeområde og matrikel.Højskolen er allerede nu stærkt engageret i bæredygtig omstilling og naturnær drift; "Sharing-Brandbjerg"-visionen", og det forventes, at det nye anlæg kan være med til at gøre skolen selvforsynende i økologisk frugt og grønt til de ca. 200 daglige brugere, der bespises året rundt af skolens grønne storkøkken. 

Visionsvandringer

Bevillingsmodtager: Hjernerystelsesforeningen

Med projekt vil Hjernerystelsesforeningen m.fl. gennemføre "Visionsvandringer" udendørs. "Visionsvandringer" er henvendt til hjernerystelsesramte, der gennemgår "samsynstræning", synsgenoptræning efter hjernerystelse. At gennemføre samsynstræningen udendørs i dagslys og frisk luft kan meget vel vise sig at optimere genoptræningen og reducere behandlingstiden.

Husmandsbruget

Bevillingsmodtager: Husmandsbruget 

Med projektet realiseres det to-årige pilotprojekt Husmandsbruget. I Husmandsbruget stilles 1.000 m² landbrugsjord til rådighed, og stedet vil ansøger drive som projektleder for en gruppe af frivillige, der alle har udfordringer i livet. Sammen skal de opbygge et selvforsynende økologisk landbrug. Ved oprettelsen inddrages et eksternt advisory board, og Husmandsbruget forankres i en forening med ekstern formand, der forventes selvkørende efter projektets afslutning. 

De større projekter

Uderum – en sanselig verden med plads til diversitet

Bevillingsmodtager: Zoologisk Have København

Med projektet kan København ZOO anlægge og indrette et større udeareal til udendørs undervisningsrum på daglig basis for skoler, institutioner og øvrige besøgende. ZOO har årligt 1,2 mio. gæster, hvoraf Skoletjenesten i ZOO årligt underviser 40.000 elever fordelt på daginstitutioner, grundskole, gymnasiale uddannelser og professionshøjskoler.
Gennem leg og sanselighed skal uderum og aktiviteter øge nysgerrighed og fascination for det lokale dyreliv, og inspirere til handlemuligheder til fordel for den lokale biodiversitet. Projektet færdigudvikles af ZOOs undervisning- og formidlingsteam i samarbejde med ZOOs anlægsdesignere og driftsteam, der har mange års erfaring med at skabe nye, lærings- og oplevelsesbaserede anlæg i ZOO.

Atriumgården - Det udendørs sanglokale, bibliotek og demokratirum

Bevillingsmodtager: Testrup Højskole 

Med projektet kan Testrup Højskole etablere et samlende udendørs lærings- og opholdsrum, der naturligt vil danne centrum for alle skolens omkransende bygninger og undervisningslokaler. Atriumgården ligger centralt i midten af skolens bygninger, der fremtidigt vil få etableret direkte adgang ud i det nyindrettede fælles gårdrum, hvor man vil indrette med plads til mange forskellige typer aktiviteter.  

Ravnekærets kulturtrappe - amfiteater til kulturaktiviteter

Bevillingsmodtager: Nyborg Kommune

Med projektet etableres det udendørs lege- og opholdstableau "kulturtrappen" i børneinstitutionen Ravnekæret. Kulturtrappen åbner helt nye muligheder for undervisning, leg, arrangementer og forestillinger, ophold m.m. for både større og mindre grupper, små og store. Og så er Kulturtrappen åben for alle byens borgere og aktiviteter i øvrigt.

Tingstedet - et udendørs læringsrum i Eskelunden

Bevillingsmodtager: Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Kommune vil med projektet etablere et udendørs lærings- og undervisningsrum;”Tingstedet”, i Eskelunden i Aarhus. Læringsrummet er udviklet af Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Kommune, og bygger videre på et mangeårigt samarbejde om ny bynatur i Eskelunden mellem Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune, Naturhistorisk Museum og Center for Biochange ved Aarhus Universitet. Med Tingstedet vil man etablere et eftertragtet udendørs pause- og opholdsrum for alle byens borgere, og samtidig indrettes samme sted et udeundervisningsrum for byens skoler og institutioner.

Hub til naturligt fællesskab

Bevillingsmodtager; Mandøforeningen

Med projektet tildeles den lokale Mandøforening bistand til realisering af projekt Hub til naturligt fællesskab, der vedrører renovering og etablering af nyt centralt kulturelt samlingssted for Mandøs beboere og besøgende. Mandø besøges årligt af 140.000 turister, der primært kommer for at opleve øens unikke natur, og til dette formål mangler øen et fælleshus, der kan samle foreninger og aktiviteter. Mandøforeningen har erhvervet en ældre ejendom, der nu kan renoveres og dernæst gøres tilgængeligt til formålet.

Mere dagslys og frisk luft ind i hverdagslivet

Bevillingsmodtager: Haastrup Friskole

Haastrup Friskole i Faaborg vil med projektet etablere en udendørs lærings- og legetrappe, der giver et utal af muligheder for udendørs leg og undervisning. Samtidig åbnes skolebygningen op med et stort glasparti, der inviterer lyset indenfor, og elegant binder "ude" og "inde" sammen.

Trappe-haven

Bevillingsmodtager: Aalborg Chang

Med projektet kan fodbold og idrætsforeningen Aalborg Chang, Aalborg, inddrage et stort ubenyttet udeareal, der hører til klubben, og her etablere udeanlæg med varierede aktivitetsmuligheder. Herunder aktivitetstrappe med siddepladser, rampe til leg, løb, kørestolsræs, parkour m.m., skrænthave, opholdspladser til spisning, events m.m. Udearealet vil være tilgængeligt for både klubbens brugere som alle byens borgere i øvrigt.    

Udhuset - Danmarks mindste og grønneste aktivitetshus

Bevillingsmodtager: Udhusets Venner

Den lokale borgergruppe "Udhusets Venner" i Værløse vil med projektet renovere det lille samlings- og aktivitetshus "Udhuset", der er et tidligere skovdrifthus på 35m2, beliggende i udkanten af Hareskoven. Med renoveringen vil man bl.a. åbne huset med mere lys gennem større vinduespartier, etablere køkken m.m. Der er også afsat midler til aktiviteter, der skal inddrage lokalområdet og gøre opmærksom på foreningen og de udbudte aktivitetstilbud til børn og voksne.

Kontakt: 
Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50