Professorat ved tysk universitet fokuserer på ’Healthy Living Spaces‘

30.10.2018

VILLUM FONDEN støtter professorat ved det tekniske universitet RWTH i Aachen med en bevilling på EUR 1,2 mio.

Med midler fra VILLUM FONDEN kan det tekniske universitet RWTH i Aachen oprette et professorat, der over de næste fem år skal fokusere på forskning inden for forebyggelse og behandling af de negative påvirkninger, som bygninger kan have på den generelle befolkningssundhed. Forskningen vil forbinde fagområderne arkitektur, bygningsingeniør-, natur- og socialvidenskab, og bevillingen er på EUR 1,2 mio.

 

Pressemeddelelse fra universitet (på tysk)