Pionercenter for kunstig intelligens skal ledes af verdensførende amerikansk AI-forsker

Ledet af den verdensførende amerikanske AI-forsker, Serge Belongie, og med godt 350 millioner kroner i ryggen, skal et nyt pionercenter bedrive verdensklasseforskning i kunstig intelligens med fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design.

Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN går nu i kontraktforhandlinger med danske universiteter om etableringen af det hidtil største forskningscenter i Danmark om kunstig intelligens.

”Danmark har en fantastisk velordnet dataindsamling på tværs af offentlige institutioner – data, som gør det muligt at udnytte mulighederne i kunstig intelligens og fx forudsige de tidligste stadier af brystkræft, overvåge truede dyrearter eller gøre byplanlægning smartere,” siger professor Serge Belongie, kommende direktør for pionercentret.

De deltagende universiteter er Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet, og centeret vil blive placeret på Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Hvis du vil vide mere om VILLUM FONDENs rolle i projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

...