På tværs af forskning og praksis

16.09.2019 l Flere nyheder

De første projektdeltagere fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program mødtes hos fonden til netværksmøde.

Den første generation

Dagen blev indledt ved professor og bestyrelsesmedlem hos VELUX FONDEN, Marie Louise Bech Nosch, der bød deltagerne velkommen og præsenterede baggrunden for netværksmødet:

”HUMpraxis-programmet er blevet til ud fra et ønske om at styrke forankringen i samfundet af vores allerede store eksisterende viden indenfor aldring, miljø og socialområdet. Det er et nyt projekt, og det er også derfor, vi har inviteret jer herind – I er den første generation, og vi skulle gerne for hver generation blive klogere på, hvordan vi gør det bedst. Derfor glæder vi os også til at høre mere om de udbytter, overraskelser og perspektiver, I har oplevet med jeres projekter”.

Tid til dialog 

Flere deltagere påpegede den store rolle god dialog spiller for det ligeværdige samarbejde, ligesom at mange understregede, hvor vigtigt det er at være opmærksom på forandringer indenfor projektets praktiske rammer.

Heriblandt lektor hos Københavns Universitets Saxo Institut og forsker i arktisk aldring, Tenna Jensen:

”Til denne type projekter med meget nært praksissamarbejde har det stor betydning, at man som forsker udvikler sine ideer, forskningsspørgsmål og interessefelter i samarbejde med de praksispartnere, man har projektet sammen med. Læg derfor tid ind til netværksdannelse, vær til stede og lær hinanden at kende – det tager tid at skabe gode relationer, og så tager det tid at etablere den gode og respektfulde dialog imellem projektets partnere, der kan føre til resultater, som både forskere og praksismiljøer kan bruge.”  

Kreativitet og praktiske rammer

Lektor hos Københavns Univeristets Sociologiske Institut og forsker i grønne fællesskaber, Anders Blok, supplerede:

”Vores projekt startede med tæt dialog med vores praksispartner, og det viste sig, at vi havde mange sammenfaldende interesser og spørgsmål – det, tror jeg, er et afgørende aspekt. Og så vil jeg sige, at man skal være kreativ og finde løsninger i en organisatorisk virkelighed, hvor alt fra udskiftning af medarbejdere til inddragelse af ledelsen kan påvirke projektets form og indhold. For eksempel er det vigtigt, at man tidligt i projektforløbet har sikret sig, at ens praksispartner har et vist økonomisk råderum for at være en del af projektet.”

Om udbyttet af netværksmødet siger fondsrådgiver hos VELUX FONDENs humanvidenskabelige program, Nicolas Schunck:

”Vi meget imponerede over det store engagement og interesse, som deltagerne har udvist i forbindelse med projekterne. De har med stor faglighed og kreativitet skabt ny viden og samarbejdsformer indenfor helt nye og ukendte rammer. Og så er vi rigtig glade for at få sat ord på de mange udfordringer og gevinster, som de første projekter hos HUMpraxis-programmet har ført med sig, og vi ser frem til at komme i gang med at implementere deltagernes erfaringer i udviklingen af programmet.”

Humanvidenskab og praksis

Læs mere om HUMpraxis-programmets formål og rammer - og find eksempler på projekter, vi har støttet.

For spørgsmål og kontakt: