OUH-forsker får 1,2 mio. kr. til forskning i medicinering af ældre

27.06.2017

Nyt projekt vil nedbringe potentielt unødvendig lægemiddelbehandling blandt samfundets ældste og skrøbeligste patienter.

Forskningsleder, lektor, klinisk farmaceut Anton Pottegård, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital, har modtaget 1,2 mio. kroner fra VELUX FONDEN til projektet ”Medicinsanering hos den ældre medicinske patient”, som sætter fokus på det omfattende forbrug af lægemidler, der er blandt samfundets ældste og skrøbeligste patienter.

Samfundets ældste borgere bruger gennemsnitligt mere end fem lægemidler pr. dag. Dette omfatter ofte lægemidler, som aldrig er vist at have gavnlige effekter hos de ældste, og/eller som skal bruges i mange år for at opnå en behandlingsgevinst. Det er således tvivlsomt, hvorvidt patienter, der nærmer sig livets afslutning, har nogen væsentlig gavn af at bruge disse. Til gengæld risikerer de at få bivirkninger og andre udfordringer, der følger med et stort indtag af lægemidler.

Formålet med projektet er derfor at udvikle en model til at stoppe potentielt unødvendig lægemiddelbehandling. Dette vil ske på baggrund af en afdækning af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles perspektiver på fordele og ulemper ved at stoppe lægemiddelbehandling sidst i livet. Projektet forventes således at få stor betydning for, hvordan man fremover anvender lægemidler blandt samfundets ældste og skrøbeligste patienter ved at understøtte en mere rationel og frem for alt patientorienteret behandling.

Projektet ledes af Anton Pottegård og udføres i samarbejde med Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og Center for Anvendt Sundhedsforskning på University College Lillebælt.

Yderligere oplysninger
Anton Pottegård, forskningsleder, lektor og klinisk farmaceut, tlf. 65 50 30 24, apottegaard@health.sdu.dk.

Pressemeddelelse fra OUH