Otte excellente forskere får bevillinger i Villum Fondens program: Villum International Postdoc

Kvinder i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriets rapporter viser, at der på de danske universiteter bliver relativt færre kvinder, jo længere man kommer op i det akademiske karriereforløb. Selvom andelen af kvinder blandt danske forskere er stigende, går udviklingen langsomt. Det er kun godt hver tredje forsker på de danske universiteter, der er kvinde.

På det teknisk og naturvidenskabelige område udgjorde kvinder i 2020 kun 28 procent af forskerne. Det er klart det videnskabelige område, hvor andelen af kvinder er lavest.

Se rapporten - Danmarks Talentbarometer 2022.

De danske STEM-forskningsmiljøer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er generelt udfordrede på kønsdiversitet. Et nyt studie sætter problemerne under lup og peger på nye veje til at styrke mangfoldigheden i dansk STEM-forskning.  Projektet er skabt i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden, antropologerne ”IS IT A BIRD” og Villum Fonden.

Læs mere om studiet Diversity in STEM.

23.10.2023 l Flere nyheder 

Nogle dage er bare bedre end andre. Det oplevede otte kvindelige forskere fornyelig, da de fik besked om at have fået en postdoc-bevilling fra Villum Fonden.

En ansøger sad i en natbus i Vietnam, da hun åbnede mailen fra Villum Fonden. En anden lå syg derhjemme, mens en tredje sad i sin sofa og slettede mails så effektivt, at den gode besked i første omgang havnede i skraldespanden.
Heldigvis lykkedes det at få kontakt til alle otte nye Villum International Postdocs: Elisa Bassignana (ITU), Ersilia Guarini (KU), Nathalie Suhr Eiris Henriksen (DTU), Mengting Li (AAU) Mahak Pancholi (AU), Mie Thorborg Pedersen (SDU), Monica Hamann Sandgaard (RUC) og Maria Scheel (AU). Otte passionerede kvinder, der alle brænder for deres forskning. Nogle arbejder med klima og miljø, andre med AI og it-sikkerhed.

Absurd vigtige bakterier

De otte forskere er udpeget af universiteterne som særlige talenter og herefter fagligt vurderet af Villum Fondens arbejdsgruppe for teknisk og naturvidenskabelig forskning. En af dem er Nathalie Suhr Eiris Henriksen fra DTU. Hun er optaget af klimaforandringer, især i kystnære områder, hvor forringede levesteder for dyr og planter også skader de bakterier, der findes i eller på alle levende organismer samt i miljøet omkring os. Bakterierne er afgørende for at opretholde et stabilt økosystem, for uden dem dør dyr og planter. Men hvorfor lige bakterier?

- Jeg er uddannet biolog, og til at starte med ville jeg mest klappe hvaler og redde oddere. Men så opdagede jeg bakterier og deres univers. Det er en hel Harry-Potter-verden. Vi kan ikke se dem, men de laver alt det, der gør, vi er i live. Bakterier er så uudforskede og så absurd vigtige, fortæller Nathalie begejstret.

Nathalie vil gerne udvikle en metode til at genskabe de bakteriesamfund, der er nødvendige i et bestemt økosystem. Metoden skal udvikles i tangskove, fordi det er et af de områder, der er alvorligt truet af udryddelse, og som er meget vigtige for de kystnære økosystemer.

Talentfulde og ambitiøse

Postdoc-programmet støtter fremragende kvindelige forskere indenfor teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.en, hvor det store frafald af kvinder i akademiske karrierestillinger på universiteterne starter:

- Med programmet vil vi gerne hjælpe med at fjerne nogle af de barrierer, der er for talentfulde og ambitiøse kvindelige forskere, som er på vej ind i en forskerkarriere på de danske universiteter. Frafaldet  er meget uheldigt, for vi risikerer at gå glip af, ikke bare dygtige forskere, men også vigtig viden, der kan give os svar på nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for både mænd og kvinder i forskningsverdenen, ja mangfoldighed generelt, siger Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand i Villum Fonden.

De otte forskere får bevillinger på i alt 19 mio. kr.

Forbedrede test af kemikalier

Monica Hamann Sandgaard fra RUC, der kommer til at gå direkte fra sin ph.d. til en postdoc, vil gerne opnå en bedre forståelse af kemikaliernes påvirkning af havmiljøet ved at inddrage flere parametre i testningen:

- Når du kun bruger simple og kortvarige test, fanger du ikke nødvendigvis den mere langsigtede virkning, som et kemikalie har på havmiljøet. Nogle af stofferne akkumulerer på havbunden, bliver spist af organismer og ryger videre til fiskene. Ikke kun gennem vandet, men også gennem den føde, fiskene indtager. Vi har brug for test, der kan rumme flere parametre, forklarer RUC’er Monica Hamann Sandgaard.

Villum-programmet kombinerer hjemland og udland

Som led i programmet skal alle Villum International Postdocs på et længere forskningsophold i udlandet for at sikre internationalt udsyn og netværk. Mie Thorborg Pedersen fra SDU skal til Zürich i Schweiz. Det glæder hun sig til. Af flere grunde:

- Jeg er ikke kun en videnskabsperson, jeg er også mor til to børn og gift. Tankerne om at flytte til udlandet fylder mig med eftertænksomhed over, hvordan det forhåbentlig bliver en spændende mulighed og et eventyr for hele familien.

Villum Fonden ved, at et udlandsophold kan slå knuder, særligt når man skal have sin familie og partner med sig. Derfor kan postdocs opnå supplerende midler fra Villum Fonden, når de skal udenlands i forbindelse med postdoc-programmet.  Det skal alt sammen bidrage til at holde på de kvindelige forskere.

Årets Villum International postdocs

Elisa Bassignana: Personality and Emotion-Aware Computing for Human-Centered AI, Institut for Computer Science, IT-Universitetet    

Ersilia Guarini: Unravelling the Nature of Astrophysical Transients, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Nathalie Nina Suhr Eiris Henriksen: Towards restoring microbial ecosystem functions: Disentangling the DOMinating microbial community in kelp forests, DTU Bioengineering, Danmarks Tekniske Universitet   

Mengting Li: RIS-aided radio localization techniques for 6G system, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet     

Mahak Pancholi: Zero-Knowledge Protocols, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet        

Mie Thorborg Pedersen: Soft matter physics approaches to investigate sustainable protein-based amyloid fibrils and their culinary applications, Institut for Grøn Teknologi, Syddansk Universitet         

Monica Hamann Sandgaard: Effects, Bioaccumulation, and Trophic Transfer of Chemicals of Emerging Concern (BATCH): Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet       

Maria Scheel: CREEPIES – Climate relevant effects of microbial predation in eroding soils, Institut for Miljøvidenskab,  Aarhus Universitet

For yderligere info.:

Karen Skytte Larsen
Fondsrådgiver, programchef, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 21 55 09 08
Lise Hammershøj
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 20 40 95 06
Email: 
lih@fondene.dk