Opfølgende tilbud til familier, der har modtaget julehjælp

15.12.2016

Julehjælp bør ikke stå alene
VELUX FONDEN har gennem de sidste tre år støttet ’Julehjælp i form af opfølgende tilbud til familier i en social udsat position’ ud fra tesen om, at har man brug for julehjælp, så er det ikke kun i juletiden, at man har brug for hjælp. Problemer af forskellig art vil formentlig stadig være der, når man starter på et nyt år.

Derfor har VELUX FONDEN valgt at have fokus på tilbud til de familier, som modtager julehjælp.

Fem civilsamfundsorganisationer
Rent praktisk er fondens indsats tilrettelagt ved at støtte en række civilsamfundsorganisationer (Røde Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Kirkens Korshær og Mødrehjælpen), der gør en særlig indsats for familier i en social udsat position. 

VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at fortsætte med støtten til ’den opfølgende indsats’ også i 2017.

Gode resultater hele vejen rundt
Siden 2014 har den samlede støtte årligt været på otte mio. kr. og dertil en million til en tværgående erfaringsopsamling og evaluering.

- Nogle familier har kun økonomi som problem, mens andre også har andre udfordringer. Det er de sidste vi gerne vil nå med de opfølgende tilbud. Helt konkret har vi i løbet af de seneste par år kunnet se en reelt effekt af civilsamfundsorganisationernes indsats, når det gælder familiernes og børnenes trivsel. Det er vigtige skridt, som kan have meget stor betydning for familien. Vores erfaringer er, at de har hjulpet flere til en bedre hverdag, siger fondsrådgiver Jimmie Gade Nielsen, VELUX FONDEN.

Frivillige organisationer yder en vigtig indsats
De fem civilsamfundsorganisationers opfølgende tilbud til børnefamilierne er vidt forskellige i indhold og form, men har dog alle det fælles mål, at gøre familierne mere selvhjulpne, så de på sigt forhåbentlig ikke har behov for at søge julehjælp igen.

De opfølgende tilbud omfatter fx familiecamps med rådgivnings- og foredragstilbud til forældrene og sociale aktiviteter for både børn og voksne, tilbud om netværksskabende fællesskaber, konflikthåndtering og brud med gamle handlemønstre. I tilbuddene har familierne mulighed for at søge rådgivning i forhold til f.eks. gæld, svære skilsmisser, familiekonflikter, lektiehjælp til børnene, etablering af sociale netværk og kontakter eller søgning af job eller uddannelse.

De fem civilsamfundsorganisationer spiller en væsentlig rolle på en lang række områder for familierne. De har mulighed for at have en anden dialog, som gør at man i fællesskab kan komme hele vejen rundt om et problem. Det er netop ikke en offentlig opgave, men derimod et en komplementær indsats til den offentlige indsats.

Se de tilbud, de fem civilsamfundsorganisationer har iværksat:

Røde Kors

Røde Kors holder fire familiecamps med i alt mere end 200 voksne og børn (60-80 familier), hvor man via intensivt samvær, foredrag og aktiviteter sætter fokus på, hvordan familiernes hverdag kan blive mindre udfordrende.

 

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp tilbyder ’Familienet’, der er en kombination af cafemøder, familedage, udflugter og en fælles camp.

 

Frelsens Hær

Frelsens Hær yder en målrettet indsats, hvor man støtter familier til at skabe og udvikle sociale netværk, større selvværd og tiltro til egne evner. Bl.a. via deltagelse i familieværksteder med samtaler, fælles udflugter, spisning og weekendlejr.

 

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær fortsætter sit arbejde med lokalforeninger, der hjælper børnefamilier i en social og økonomisk udsat position, hvor de tilbyder en bred vifte af hjælp (uddeler tøj, værksteder, børnegrupper, bisidderfunktion osv.)

 

Mødrehjælpen

Et måltid mad og noget hygge og samvær. Det knytter bånd, når man laver noget sammen, og derfor starter Mødrehjælpen i Esbjerg nu en ny aktivitet op. Måltid hedder det ganske enkelt og går ud på, at forældre med børn i alderen 5 til 14 år kan komme og lave og spise mad sammen hver anden torsdag.

-Måltidet handler om det særlige samvær, der opstår, når man laver mad sammen med sine børn og andre børnefamilier. Vi ønsker at skabe et frirum for familierne, hvor der er plads til leg, læring og nye venskaber, siger Kirsten Stage, formand for Mødrehjælpens lokalforening i Esbjerg i en pressemeddelelse.

I 2017 starter Måltidet op i fire nye lokalforeninger: Silkeborg, Holstebro, Maribo og Næstved

Alle familier med børn i alderen 5-14 år er velkomne, og aktiviteten bliver også tilbudt til familier, der har deltaget i julearrangementer eller har modtaget julehjælp fra Mødrehjælpen.

- Vi ved, at mange af de familier, der søger Mødrehjælpen om julehjælp, har mange andre udfordringer end økonomi. Måltidet kan være med til at hjælpe ved at skabe mestring af hverdagens udfordringer og socialt netværk, siger Kirsten Stage.

Vigtigt at finde frem til kernen i en families udfordringer
Civilsamfund og kommuner kan hver især hjælpe på forskellige områder i forhold til familier i en social udsat position. Hvor kommunen er underlagt lovgivning og har en vigtig rolle som ’myndighed’ for de sårbare familier, så kan civilsamfundsorganisationerne med deres frivillige kræfter tilbyde noget andet; De kan i højere grad bidrage med tilbud om fællesskab, tryghed og at få struktur på en hverdag, der kan opleves som kaotisk for nogle familier.

- I flere tilfælde har vi oplevet, at en civilsamfundsorganisation har mulighed for at sætte sig ind i ’hele familiens situation’. Organisationerne kan byde ind med konkrete tilbud og måske endda være med til at finde ind til roden af de udfordringer, som familien oplever. De kan stille spørgsmål til den samlede families oplevelser og perspektiver, og det kan være en vigtig og nødvendig forudsætning for at komme godt i gang med at hjælpe, siger Jimmie Gade Nielsen.

Har du spørgsmål vedrørende de opfølgende tilbud, så er du velkommen til at kontakte os: