Nyt program til tværfagligt samarbejde om datadrevet forskning

Med en årlig pulje på 50 mio. kr. vil VILLUM FONDEN fremme tværfaglig forskning, der har det ene ben i faget datalogi.

Villum Synergy er navnet på et nyt program i VILLUM FONDEN, der støtter excellent forskning udført af topforskere fra datalogi - herunder også statistik og anvendt matematik - i samarbejde med forskere fra en bred vifte af andre fag. Det kan være fx være ingeniører, kemikere, økonomer, antropologer, biologer, sociologer eller fysikere.

”Mange videnskabelige gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem fagfelter. Derfor ser vi et potentiale i at støtte tværfaglige forskningssamarbejder,” siger Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i VILLUM FONDEN.

Fokus på datalogi

Afsættet for det nye program er de forskningsmuligheder, der ligger i grænsefladen mellem datalogi og andre fagområder.

”Digitalisering, kunstig intelligens og big data kalder på tværfaglige samarbejder, der kombinerer ekspertise indenfor datalogi med andre fagområder som for eksempel teknisk videnskab, naturvidenskab og også gerne humaniora og samfundsvidenskab. Det er i samarbejdet og grænsefladen, at der skabes ny viden,” siger Thomas Bjørnholm.

Fonden afsætter foreløbigt 50 mio. kr. årligt i tre år på at styrke det tværfaglige samarbejde i Danmark.

Støtte til både nye og etablerede samarbejder

Programmet støtter tværfaglige samarbejder på to niveauer. For det første kan forskere søge mindre pilotbevillinger på 2-3 mio. kr. til nye toårige samarbejder, der skal testes. Derudover kan etablerede og modne samarbejder søge større bevillinger på 10-20 mio. kr. til forskningsprojekter, der løber over 3-5 år.

”Vi vil gerne tilbyde mindre bevillinger, som kan motivere til samarbejde og forhåbentlig føre frem til store bevillinger på et tidspunkt. Hvis man vil det tværfaglige, skal man have mulighed for at begynde tidligt og afprøve samarbejder, som viser, at man kan arbejde sammen, og at man rent faktisk får noget nyt og excellent ud af det. Det kræver både tid og midler at udvikle og komme ind til kernen i det tværfaglige,” forklarer Thomas Bjørnholm om muligheden for at søge pilotbevillinger.

Ansøgningsfrist i oktober

Programmet er et initiativ under fondens støtte til teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Alle ansøgninger bliver vurderet på baggrund af excellence af et tværfagligt panel. For de store ansøgninger omfatter processen desuden peer review og interview for de ansøgninger, der går videre efter første bedømmelsesrunde.

Villum Synergy Call

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2019 kl. 14.00

For spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV

Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74