Nyt center giver bedre muligheder for test af materialer og konstruktioner

08.11.2017

DTU indviede den 7. november et nyt center - Villum Center for Advanced Structural and Material Testing - der gør det muligt at teste materialer og konstruktioner fra meget lille til meget stor skala.

Når der skal bygges en bro eller opsættes en vindmølle, er det vigtigt, at materialerne i konstruktionerne er gennemtestede, så brugerne kan færdes sikkert på og omkring dem. Villum Center for Advanced Structural and Material Testing (CASMaT) er et nyt center på DTU, der gør det muligt at teste materialer og konstruktioner i størrelsesordenen fra fiberniveau over udsnit af bygningskonstruktioner til hele vindmøllevinger. 

CASMaT er et samarbejde mellem DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi. VILLUM FONDEN har støttet etableringen af CASMaT med 76 mio. kr.

DTU’s nye center består af testfaciliteter i både Lyngby og Roskilde. Structural Lab på Lyngby Campus giver nye muligheder for forskning i bygningskonstruktioner og materialer i flere skalaer. Large Scale Facililty på Risø Campus - hvor gårsdagens indvielse foregik -  er skabt til test af store strukturer som eksempelvis vindmøllevinger. 

Unik mulighed for at samle kompetencer

”Villum Center for Advanced Structural and Material Testing giver en unik mulighed for at samle DTU’s kompetencer på området. Det er til gavn for såvel forskningen på området som samarbejdet med myndigheder og industrien, der også kan få stor gavn af det nye centers muligheder. For at gennemføre test i flere størrelsesordener er det nødvendigt at bygge store faciliteter, der kan rumme også de store skalaer og samtidig investere i udstyr, der gør avancerede målinger mulige,” sagde DTU’s rektor, Anders Bjarklev, ved indvielsen af de nye faciliteter.

Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN, var med, da de nye faciliteter blev indviet.

”VILLUM FONDEN støtter de nye faciliteter på DTU, fordi vi ønsker at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for eksperimentel forskning i materialer og konstruktioner i flere skalaer. Med disse topmoderne faciliteter er der nu skabt enestående muligheder for at bedrive forskning på allerhøjeste internationale niveau. Det er nu op til DTU at sikre, at dette tværfaglige potentiale indfries. Vi ser frem til at følge de projekter og resultater, som centret kan være med til at skabe,” sagde Lars Hansen ved indvielsen.

Første projekt igang

Den nye store testhal ved Campus Risø har plads til tre vindmøllevinger i forskellige størrelser. Den første store vinge, der skal testes, kommer fra Siemens Gamesa Renewable Energy i Aalborg. Den er 49 meter lang, og for at få den ind på området har man måttet anlægge en særlig stikvej uden om portvagten.

Vingerne udsættes både for en træktest, hvor de tippes op til loftet i det 13 meter høje rum og bøjes ned, til de eventuelt går i stykker, og en udmattelsestest, hvor de sættes til at svinge både lodret og vandret. Normalt foregår dette i to arbejdsgange, men vindens kræfter er i virkeligheden langt mere komplicerede, og den kompleksitet er udstyret i den nye testhal forberedt til at kunne simulere.

www.casmat.dtu.dk

Bagom bevillingen

VILLUM FONDEN tog i 2011 initiativ til at styrke de fysiske rammebetingelser inden for den tekniske og naturvidenskabelige forskning i Danmark.

De danske universiteter og forskningsinstitutioner blev inviteret til at indsende forslag om mulige større forskningsinfrastrukturer. 

Efter vurdering af forslag, dialog med ansøgere og hjælp fra internationale sagkyndige eksperter valgte fondens bestyrelse i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 at uddele tre bevillinger på 60-75 mio. kr. Bevillingen til CASMaT på 76 mio. kr. er den ene af de tre.

Der er ingen konkrete planer om en ny ansøgningsrunde for større forskningsinfrastrukturer, og ansøgninger kan kun fremsendes efter invitation fra fonden.