Nye bevillinger sætter fokus på øjenforskning

25.05.2018

Tre yngre forskere skal med forskning i isfisk, MFAP4 og fotoreceptorer gøre os klogere på øjensygdomme.

VELUX FONDEN har netop bevilget forskningsmidler til tre øjenforskningsprojekter - i alt 6,2 mio. kr. - på hhv. Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Kennedy Centret, Rigshospitalet.

Bag de tre projekter står tre postdocs: Henrik Lauridsen, som ser på nethinder hos isfisk, Bartosz Pilecki, der ser på, hvordan bindevævsproteinet MFAP4 påvirker arvævsdannelse i øjet og Pietro Farinelli, der ser på proteintransporten ind og ud af øjets fotoreceptorer.

6 mio. til postdoc-stipendier 

VELUX FONDEN har i 2018 afsat en pulje på 6 mio. kr. til postdoc-stipendier til yngre øjenforskere.

Vi forventer, at puljen til postdocs vil blive slået op igen i slutningen af 2018 med ansøgningsfrist i starten af februar 2019.

VELUX FONDEN har gennem mange år støttet både yngre og ældre forskeres arbejde indenfor øjenforskning. De tre nye bevillinger er en del af støtten til dygtige postdocs, der har erhvervet en ph.d.-grad indenfor de sidste 5 år.

Siden 2015 er det blevet til støtte til 11 postdocs med i alt 23 mio. kr.

”Vi håber, at vores støtte til dygtige postdocs kan være et bidrag til at udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere. Og dermed også bidrage til at sikre et stærkt øjenforskningsmiljø i Danmark - til gavn for behandlingen og dermed livskvaliteten for patienter med øjensygdomme,” siger Lise Bonnevie, programansvarlig for øjenforskning i VELUX FONDEN.

Om de tre projekter

Henrik Lauridsen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Iltforsyning til den energikrævende nethinde – ekstrem karnydannelse i nethinden uden retinopati i antarktiske isfisk

Bevilling: 2,1 mio. kr.

Projektet undersøger, hvordan isfisk har tilpasset deres nethinde til at tolerere ekstreme grader af karnydannelse, og hvilke implikationer dette har i forståelsen af menneskers sygdomme relateret til karnydannelse i nethinden.

Projektet udføres i samarbejde med Cornell University.

Link til Henrik Lauridsen på Aarhus Universitet

Bartosz Pilecki, Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin

Mikrofibril-associeret protein 4 (MFAP4)’s rolle ved retinal fibrose

Bevilling: 2,1 mio. kr.

Projektet undersøger, hvordan bindevævsproteinet MFAP4 påvirker arvævsdannelse på celler isoleret fra øjet - og om processen kan reverseres ved at blokere MFAP4s funktion hos patienter, der har diabetes. Arvæv i øjet kan føre til irreversibel synsnedsættelse og nethindeløsning.

Link til Bartosz Pilecki på Syddansk Universitet

Pietro Farinelli, Kennedy Centret, Rigshospitalet

Visionloss in Bardet-Bield Syndrome: a proteostatic therapeutic approach.

Bevilling: 2 mio. kr.

Bardet-Biedl Syndrom er en arvelig sygdom. Et træk ved Bardet-Biedl Syndrom er øjensygdommen Retinitis Pigmentosa, hvor der sker en langsom nedbrydning af fotoreceptorerne, så både det perifere og det centrale syn påvirkes.

Dette projekt undersøger proteintransporten ud og ind af fotoreceptorerne og betydningen af denne for nedbrydningen af receptorerne. Projektet ser også nærmere på, om nedbrydningen kan bremses.

Forsker i mystisk blindhed

Jakob Vennike Nielsen én de postdocs, der tidligere har modtaget støtte fra VELUX FONDENs satsning på yngre øjenforskere.

Gennem årene har VELUX FONDEN bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier. Fonden har også bevilget til forskningsudstyr og til hæder af øjenforskere.

Læs mere om VELUX FONDENs støtte til øjenforskningen

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54