Ny forperson og nyt medlem i VELUX FONDENs bestyrelse

VELUX FONDENs bestyrelse har valgt et nyt bestyrelsesmedlem og konstitueret sig med ny forperson ved årsmødet 11. maj.  

Lykke Ogstrup Lunde

Ny forperson

Lykke Ogstrup Lunde er valgt som forperson efter Hans Kann Rasmussen.

Lykke Ogstrup Lunde (f. 1975) er uddannet journalist fra SDU i 2004. Hendes fagområde ligger inden for finanssektoren med særligt fokus på kapitalfovaltning, bæredygtige investeringer samt ’impact-investeringer’. Siden 2017 har Lykke været forperson for bestyrelsen i den schweiziske fond Velux Stiftung, samt bestyrelsesmedlem i samme fond siden 2009, og hun har været medlem af VELUX FONDENs bestyrelse siden 2020.

Hans Kann Rasmussen

Tak til Hans Kann Rasmussen

Hans Kann Rasmussen har i sit formandskab blandt andet haft fokus på bæredygtighed og miljø, og han efterlader et grønt aftryk på fondens indsatser for fremtiden. Miljøproblemer er menneskeproblemer, og Hans Kann Rasmussen har set det som en stor værdi for fonden at støtte humanistisk forskning i bred forstand, ligesom fundatsens bestemmelser om støtte til ældreområdet i særdeleshed, og socialområdet i almindelighed, har været vigtige for ham.

”Som formand har Hans Kann Rasmussen søgt at skabe et forum i bestyrelsen, hvor alle har lyst til at fremkomme med idéer, forslag , ønsker, holdninger og betænkeligheder af enhver art som forudsætning for et entusiastisk samarbejde om i fællesskab at finde de bedst mulige løsninger på fondsbestyrelsens opgaver”, udtaler Minik Rosing, næstformand i VELUX FONDEN, og fortsætter: ”Hans er ingeniør af uddannelse, og humanist i hjertet, og begge dele har fonden nydt godt af i alle disse år.”

Hans Kann Rasmussen har været medlem af og formand for VELUX FONDEN siden 2006, og da han har rundet 75 år, udtræder han i henhold til den fundatsbestemte aldersgrænse i fonden.

Anne-Marie Mai

Nyt bestyrelsesmedlem

Som nyt bestyrelsesmedlem har VELUX FONDENs bestyrelse valgt professor, lic. phil. Anne-Marie Mai (f. 1953).

Anne-Marie Mai er professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet på Institut for Kulturstudier. Siden 1988 har Anne Marie Mai undervist i de litterære og kulturvidenskabelige fag på Dansk, suppleringsfag i Skrivekunst og Scandinavian Area Studies, narrativ medicin på BA Medicin og kandidatuddannelsen i Sundhedsvidenskab. Hun er Chair i DIAS, SDU, for Humaniora.

Professor Mai er modtager af Statens Kunstråds formidlingspris (2011), samt Syddansk Universitets Forskningsformidlingspris (2011). Anne Marie Mai er Ridder af Dannebrog.

”Jeg ser frem til at bidrage til VELUX FONDENs arbejde. Jeg har fulgt fondens arbejde i mange år og erfaret, hvor stor en betydning, det har for forskningen i Danmark. Kernegruppeprogrammet for humaniora har fremmet fremragende projekter, og museumsprogrammet har allerede givet mange resultater. Jeg er meget glad for og stolt over at få lov til at deltage i VELUX FONDENs arbejde”, udtaler Anne Marie Mai.

Jens Oddershede

Tak til Jens Oddershede

Ved årsmødet udtræder professor, cand.scient. Jens Oddershede af bestyrelsen, hvor han har været et aktivt og dedikeret bestyrelsesmedlem fra 2014. Jens Oddershede har desuden med stor dygtighed bestridt poster som medlem af fondenes investeringskomité og i den humanvidenskabelige arbejdsgruppe. 

VELUX FONDEN har haft stor glæde af Jens Oddershedes skarpe blik, hans stærke moralske kompas og hans store engagement. Hans mangeårige formandskab for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har været til væsentlig nytte, ligesom han i høj grad har indfriet fondens fundatskrav om at have ’forretningsmæssig-økonomisk og kulturel-pædagogisk indsigt’. Jens Oddershede har rundet 75 år og udtræder i henhold til den fundatsbestemte aldersgrænse i fonden.

Kontakt:
Ane Hendriksen
Direktør, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 60 39 38

 

(1961)

Cand.jur.

Uddannet advokat og mere end 25 års erfaring i fondssektoren. Siden 2013 direktør i VELUX FONDEN.

Andre hverv:

  • Næstforperson i bestyrelsen i Velliv Foreningen
  • Medlem af bestyrelsen for TV2
  • Forperson for den kunstneriske forening BalCon
  • Medlem af ambassadørkorpset for Lolland-Falster