Nu kan børn og unge styre månerobotter og dreje en enhjørning i fritiden

Flere børn og unge får nu mulighed for at gå til science i fritiden. VILLUM FONDEN har bevilget 24 mio. kr. til 24 initiativer landet over, der skal gøre det sjovt at gå til science.

Børn og unge går til svømning, cello og fodbold. Skal de ikke også gå til science? Det var udgangspunktet for VILLUM FONDENs nye satsning: science i fritiden, der blev lanceret i foråret.

Nu har fonden bevilget 24 mio. kr. til 24 projekter, der vil gøre det sjovt og virkelighedsnært for børn og unge at integrere science i deres hverdag og lave science-aktiviteter med venner og familie i fritiden. De kan blandt andet styre månerobotter, lege og bygge med mormor i SFO’en eller producere enzymer med skimmelsvampe.

Med bevillingerne får nogle af de fritidsorganisationer og institutioner, som allerede har et godt tag i de unge, mulighed for at dyrke og styrke fascina­tionen af naturvidenskab og it. Det er både offentlige institutioner, som SFO’er, fritidsklubber og ungdomsskoler, og det er frivillige organisationer, som vil give deres passion for natur og teknologi videre til børn og unge.

En del af en større indsats

Science i fritiden er et af fondens fokusområder under det nye område Børn, unge og science, der de næste mange år skal bidrage både til konkrete løsninger og nationale initiativer med et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.

Robotter, ildstål og fuglepaladser

På Ulvsborg Historisk Værksted ved Asnæs skal børn og unge bruge moderne viden om naturvidenskab, mens de oplever historien. De skal producere ost og fermentere. Lave buer og smede sværd, knive og ildstål. Og arbejde med kemien bag naturmedicin og astronomi.

Med By-rum-laboratoriet ved Bispebjerg udenfor København kan børn og unge sammen med områdets ældre udvikle lokalområdets byrum – i virkeligheden. De skal gennem håndskitser, digitale tegninger, 3D-modeller og det fysiske byggeri i fuld skala, når lokalområdet skal beriges med insekthoteller, bænke, fuglepaladser eller vintergrønne legepladser.

Nysgerrigheden og motivationen for science skal frem (eller tilbage)

”Børn er fra en tidlig alder fascineret af naturvidenskab og teknologi. Den fascination vil vi gerne fastholde. Det er den, der skal bane vejen for, at kommende generationer tager aktivt stilling til den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling – og at de har engagementet og kompetencerne til at være medskabere af fremtidens velfærdssamfund,” siger Agi Csonka, programchef i VILLUM FONDEN og fortsætter:

Ansøgningsprocessen

De 24 projekter er udvalgt blandt i alt 69 ansøgninger. Ansøgninger har været igennem vurdering hos fondens bestyrelse og et eksternt bedømmelsesudvalg, der har vurderet ansøgninger efter en række fastlagte kriterier.

"Hvis børn og unge skal finde – eller genfinde - nysgerrig­heden og motivationen for science, skal det ikke bare være noget på skemaet henne i skolen. Det skal også være til stede i fritiden. Det skal være noget, man taler om over middagsbordet, og det skal være en del af hverdagen,” siger hun.

Plads til eksperimenter

VILLUM FONDEN vil over de næste år følge aktiviteterne tæt.

”Der er ikke så mange danske erfaringer med at lave science-aktiviteter for børn og unge i fritiden, så vi bliver nødt til at eksperimentere og prøve nogle ting af. Vi følger med, følger op og evaluerer,” siger Agi Csonka.

24 science i fritiden-aktiviteter
10 Maker-workshops

Biblioteket Frederiksberg – Bevilling på 157.500 kr.

Kod dine egen plakat, 3D-print din egen chokolade, design et laserskåret fabeldyr. På Frederiksberg Bibliotek kan børn og unge deltage i 10 sjove og lærerige science-workshops, hvor de lærer at designe og producere fysiske produkter ved hjælp af digitale værktøjer og produktionsmaskiner.

De udviklede workshops kan videreføres på biblioteket og overføres til andre kommuner efter projektet.  

Biotech Academy Camp 2019

Biotech Academy – Bevilling på 215.423 kr.

24 af Danmarks særligt talentfulde elever på STX og HTX skal på Biotech Academy Camp i efterårsferien 2019. Eleverne undervises af studerende på DTU Bioengineering i eksperimentelt og teoretisk arbejde og introduceres til anvendelsen af bioteknologi som løsning på aktuelle samfundsproblemer. Deltagerne skal arbejde med skimmelsvampe som bioteknologisk proteinfabrik. Skimmelsvampe producerer fx penicillin, og så kan de skabe enzymer, som har potentiale til at mindske forurening, spild i industrien, fattigdom og vores afhængighed af fossile brændstoffer.

BY-RUM-LABORATORIET i fritiden

S/I Nørrebro Bispebjerg Klynge 4 – Bevilling på 2.966.900 kr.

Børn i Bispebjerg skal være med til at udvikle byrummet og bygge plantekasser, insekthoteller, bænke, huse og huler. Der oprettes tre byrum-laboratorier, hvor børn og unge i længere forløb udvikler ideer. Ved hjælp af 3D-printere og laserskærere kommer ideerne hele vejen rundt fra håndtegnet skitse til endeligt fysisk byggeri i fuld skala.

Projektet er organiseret omkring tre laboratorier: Et ide-laboratorium, et bygge-laboratorium og et plante-laboratorium. Verdens første byggelegeplads, Skrammellegepladsen, blev på foranledning af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen etableret i området, hvor børn byggede med restmateriale fra byggepladser. Projektet vil bringe ideerne herfra up-to-date og udbrede tilgangen til resten af landet.

’Den Mørke Side’- udfordring

Den dansk-franske Skole – Bevilling på 115.000 kr.

På den dansk-franske skoles SFO skal børnene bygge månerobotter. I anledningen af 50-året for den første månelanding og med udgangspunkt i de udfordringer, der i at styre en robot på månens bagside, skal børnene bygge, programmere og fjernstyre robotter og få til at sende målinger og billeder retur.

Alle børn får deres egne komponenter og lærer uge efter uge at bruge dem. Skolen har samarbejdspartnere i USA, Frankrig, Norge og Schweiz.

Det Rullende Robotværksted

Vordingborg Bibliotekerne – Bevilling på 183.986 kr.

Det Rullende Robotværksted i Vordingborg Kommune vil bringe robotteknologi og programmering ud til børn og unge. Børnene i fem SFO’er i Vordingborg Kommune skal i et sjovt forløb udvikle en kæledyrsrobot med bibliotekets rullende robotværksted.

I ungdomsskolen skal de unge i robotværkstedet skabe en prototype-robot, som skal løse konkrete og praktiske problemer på velfærdsområdet. Den kan måske hjælpe med at samle små ting op fra gulvet, hente fjernbetjeningen osv. Udfordringerne bliver virkelighedsnære og der samarbejdes med kommunens fagpersoner på ældreområdet, sundhedsområdet m.fl.

Fra atomer og galakser til os

Syddansk Universitet – Bevilling på 246.600 kr.

Nu kan unge på Fyn gå til astrofysik i fritiden. I Odense samles unge hver uge på ungdomsskolen om en fælles interesse for naturvidenskab, fysik, astrofysik og astronomi. Med afsæt i spørgsmål som: ”Hvad holder atomer sammen?” og konkrete forsøg, skal der udvikles science camps, familieaftener og en række forløb på ungdomsskolen. Udgangspunktet er de unges egen undren. Studerende og forskere indenfor blandt andet kvanteoptik, partikelfysik og NMR-analyse holder oplæg og laver forsøg med de unge.

I alt gennemføres der forløb i tre byer over en treårig periode samt en månedlig diskussionsgruppe i regi af ungdomsskolen.

Future Life Mini Science på Lyngby Friskole

Lyngby Friskole – Bevilling på 121.385 kr.

Børnene i skolefritidsordningen på Lyngby Friskole skal i løbet af to år arbejde med fremtidens boliger og byer. De skal selv - med hjælp fra microbits, 3D- printere, LEGO og genbrugsmaterialer - lege, designe og bygge husene, installere vand, lyselevator, vaskemaskine, grøn energi osv.

De får undervejs besøg af en designforsker, og så skal de blandt andet besøge Designmuseet og genbrugsstationen. Børnene introduceres til kodning, engineering, innovation og nyskabelser på en legende måde, og til sidst præsenteres husene som en del af et mindre bysamfund.

Kids Island iværksætterakademi

Kids Island – Bevilling på 2.955.000 kr.

Foreningen Kids Islands vil gerne skabe en børneiværksætterbevægelse af idérige og handlekraftige børn med omverdensforståelse, selvtillid og tro på fremtiden. Børnene i Solrød og Lyngby-Taarbæk Kommune inviteres ind i et iværksætteriakademi, hvor de mødes én gang ugentligt over syv uger. Børnene får også en værktøjskasse til at tage med hjem. Med værktøjskassen kan de sammen med familien arbejde videre med de virkelige problemstillinger fra børnenes lokalmiljø.

På akademiet får børnene også mulighed for at gå på opdagelse i deres lokalmiljø, både på ”feltarbejde” og på virksomhedsbesøg, hvor de som afsluttende aktivitet skal pitche deres idéer for fageksperter.

Læring og viden gennem oplevelser

Det Danske Spejderkorps – Bevilling på 441.000 kr.

Spejdere fra spejdergruppen DDS Rougsø vil inddrage grøn energi i planlægningen, konstruktionen og bygningen af deres egen bålhytte med tilhørende sheltere. Spejderne vil i projektet arbejde sammen med en række fagpersoner med særlige kompetencer indenfor el og vand og vil igennem deres deltagelse lære at bruge deres viden om naturvidenskab og ressourcer.

MakerKaravanen - et kørende fritidstilbud med fokus på science

Tønder Kommune – Bevilling på 153.519 kr.

Få hjælp fra de unge, når traktoren og svejserobotten skal programmeres, eller når smykker og kunst skal designes digitalt og 3D-printes. En landmand, en traktorforhandler eller en digital kunstner i Tønder kan arbejde sammen med interesserede unge i ungdomsskolens Makerkaravane. I otte forløb i fire af kommunens største byer, kan de unge i Makerkaravanen ved hjælp af fx. robotprogrammering, 3D-print eller brug af droner løse udfordringer fra det lokale erhvervsliv.

Naturpiloter

Naturama – Bevilling på 734.600 kr.

Unge på Sydfyn skal unge være Naturpiloter. 50 unge kan hvert efterår de næste tre år arbejde med science og natur på Fjord&Bælt i Kerteminde, på Naturama i Svendborg eller ude i naturen. Naturpiloterne skal lære om naturen, om naturvidenskabens værktøjer, og om hvordan vi mennesker kan beskytte naturen og udnytte dens kræfterne igennem praktiske aktiviteter og undersøgelser.

De unge kan fx bygge deres egne solceller, undersøge fisks maveindhold, tage på marsvin-safari med undervandsmikrofon og sammen finde løsninger på udfordringer med faldende biodiversitet og øget forurening. Erfaringerne deles og udbredes til ungdomsskoler i hele landet.

Problempirater

Spejderne – Bevilling på  5.000.000 kr.

Børn og unge, som går til spejder, vil snart kunne få et science-spejdermærke. Med udgangspunkt i en særligt udviklet ”science-spejdermetode” vil bevægelsen styrke science-kompetencer og positive science-værdier for børn og unge – både i og udenfor spejderbevægelsen.

Spejderne kommer blandt andet til at afholde 63 lokale problempirat camps, og så skal Ungdomsøen bruges til at uddanne spejderledere i at bruge problempirat aktiviteter og science-spejdermetoden på de ugentlige spejdermøder, der afholdes over hele landet.

Science aktiviteter og oplevelser - med et historisk afsæt

Det Grønne Lav – Bevilling på 500.000 kr.

På Ulvsborg Historisk Værksted skal børn og unge arbejde med fortidens teknikker indenfor smedning, plantefarvning, bueskydning, madlavning m.m. Børnene bruger moderne viden om naturvidenskab til at eksperimentere og udvikle metoder og materialer. De skal producere ost og fermentere. Lave buer og smede sværd, knive og ildstål. Og arbejde med kemien bag traditionel naturmedicin, astronomi og meget andet.

Science-camps på Amager Strand

Skoletjenesten – Bevilling på 629.750 kr.

Kan børn opfinde og udvikle den bedste stormflodssikring af Amager? Hvem kan bygge den mest effektive vindbil? Hvordan ser en flydende by ud, og hvilke materialer bygger man den af? 

Det kommer børn på 8-14 år til at arbejde med, når Naturcenter Amager Strand inviterer på 27 science-camps af en uges varighed. Alle camps vil ligge i skolernes ferier, og børnene skal med udgangspunkt i engineering-metoden opfinde, bygge, afprøve og forbedre ideer til løsninger af en særlig udfordring eller problemstilling fra den omgivende verden.

Sciencekapital via ROBOCAMPS

Skødstrup Skoles SFO – Bevilling på 175.875 kr.

På Skødstrup skoles SFO kan børnene i 0.-3. klasse komme på ROBOCAMP. Det hele starter med en spændende udfordring og en god historie om, hvem der kan få rummissionen til at lykkes? Hvordan får vi løst problemet med pakkeleveringsrobotten? Hvem vinder sumobryder-turneringen? I en række 10-ugers-forløb bliver der bygget og kodet med LEGOs WeDo-robotter, og så bliver personalet uddannet, så arbejdet kan fortsætte efterfølgende.

Science-klub med fokus på klima og bynatur

Skolen på Grundtvigsvej – Bevilling på 878.515 kr.

Skolen på Grundtvigsvej får med støtte fra VILLUM FONDEN en Science-klub for børn i SFO og fritidsklub. Børnene mødes en gang om ugen og bruger naturvidenskab til at udvikle løsninger på lokale klimaudfordringer, bynaturen og de mange mennesker i byen. Der arbejdes med ”jord og dyrkning”, ”vand, vind og vejr”, ”dyr” osv.

Børnene modtager udfordringer fra kommunens embedsmænd, og aktiviteterne udvikles i et samarbejde med forskere Københavns Universitet. Projektet løber over to år.

ScienceX

FabLabNordvest – Bevilling på 500.000 kr.

FabLab Nordvest skal i samarbejde med spejderorganisationer, biblioteker, andre fablabs og makerspaces udarbejde 12 spændende forløb og aktivitetskasser, som kan sendes rundt og skabe aktiviteter i hele landet. Hver måned samles børn og unge mellem 10 og 18 år om en ny aktivitet fem forskellige steder.

Grupperne mødes i et online-univers, hvor de guides og arbejder med materialerne fra tema-kasserne, som kan indeholde alt fra loddekolber og smeltedigler til støbemasse og præfabrikerede elementer.

Tek to Go

Horsens Kommune – Bevilling på 148.000 kr.

Med fem TEK TO GO kasser under armen vil ungdomsskolen i Horsens opsøge nogle af de unge, som ikke allerede har en interesse for science og teknologi. Der planlægges fx kasser med robotteknologi, LEGO Mindstorms, droner og musikteknologi. Medarbejderne uddannes, så kasserne får et liv – både under og efter projektperiodens afslutning. Kasserne vil blandt andet komme ud til kommunens 15 ungdomsklubber, og der samarbejdes desuden med 4 e-sportsklubber, et boligsocialt tilbud for unge og klubtilbud fra Røde Kors og Jysk Børneforsorg.

Teknologiforståelse hos elever og bedsteforældre i SFO-tiden

Skolefritidsordningen Risbjergskolen – Bevilling på 82.000 kr.

Bedsteforældre og børnebørn fra 0.-3. klasse på Risbjergskolen i Hvidovre, skal sammen lege, konstruere og programmere. Ti historier med hver sin udfordring er udgangspunktet for et forløb, hvor børnene på 30 workshops med hjælp af programmerbart LEGO skal finde de bedste og mest opfindsomme løsninger på problemer fra hverdagen.

Ung lyd!

Den Grønne Friskole S/I – Bevilling på 498.376 kr.

UngLyd!-klubben etableres i samarbejde mellem Den Grønne Friskole og den frivillige organisation Beatz by Girls. Det er en fritidsklub for unge på 10-16 år, hvor de unge med udgangspunkt i naturvidenskaben selv skal indspille og skrive musik. Der inddrages teorier om lydbølger, arbejdes med at lodde kontaktmikrofoner og bygge sit eget elektroakustiske instrument, og de unge introduceres til teknologi ifm. optagelse af musik. Klubben har et særligt fokus på piger og andre, der er underrepræsenterede indenfor elektronisk musik, fx etniske minoriteter og socialt udsatte.

UngScience

Ungdomsskoleforeningen – Bevilling på 5.000.000 kr.

Ungdomsskoleforeningen vil med UngScience-projektet udvikle og udbrede velafprøvede science-aktiviteter til ungdomsskoler over hele landet. Spændende forløb udvikles og afprøves i samarbejde med ungdomsskolerne i en række kommuner landet over.

Til hvert forløb udarbejdes et standardiseret undervisningsmateriale og en drejebog, som efterfølgende kan anvendes af alle ungdomsskoler og andre interesserede. Der bliver blandt andet arbejdet med et forløb omkring bæredygtighed samt et forløb, der med science skal udvikle et escape room.  

Vi kigger på fugle - en naturvidenskabelig oplevelse

Halsnæs Naturklub – Bevilling på 57.000 kr.

Halsnæs Naturklub sætter kikkerten for øjnene og lup på fuglene, når de inviterer familier i Halsnæs til to månedlige arrangementer samt en årlig sommerlejr. Deltagerne skal besøge fuglelokaliteter og arbejde med praktiske aktiviteter, som giver en øget naturfaglig forståelse.

Her skal der fx udruges æg, bygges fuglekasser og ringmærkes fugle.

Videreudvikling af Teknologiskolen

Teknologiskolen – Bevilling på 1.948.160 kr.

Teknologiskolen opretter fem nye foreninger forskellige steder i Region Syddanmark. Teknologiskolen er en forening, der siden 2015 har været drevet på frivillig basis af teknologi-interesserede forskere, lærere og ingeniørstuderende. Aktiviteterne tager udgangspunkt i robotter, micro-controllere eller software. Som en del af projektet bliver der blandt andet udviklet læringsmaterialer, afholdt teknologi-camp i sommerferien, og så udarbejdes der et kit, som deltagerne kan tage med hjem. Derudover oprettes der også et hold primært for piger.

Walk-in-tech - Åbent bemandet STEAM-laboratorium i Ungdomshuset Odense

Ungdomshuset Odense – Bevilling på 389.521 kr.

Nu kan unge i Odense fræse en enhjørning i kemisk træ, der med sine lysende diodeøjne kan blinke i takt til musik.

Ungdomshuset i Odense kan nu udvide åbningstiden for de eksisterende science- og teknologiværksteder for nye grupper af unge. I en række værksteds-forløb kan de unge fx arbejde med spildesign, formgivning med laserskærer og lære at bruge plotter og skæreprinter i maker-værkstedet. Der skal upcycles elektronikskrot og arbejdes med mediegrafik.

Alle forløb afsluttes med et offentligt event en gang i kvartalet og i forbindelse med værkstederne, oprettes der i samarbejde med Odense Bibliotekerne et pop-up science-bibliotek.

Tak for lån af topfoto til Den dansk-franske Skole

Læs mere om vores uddelingsområde 'Børn, unge og science'