Naturkraft modtager fondsbevilling til ”Livets Træ”

VILLUM FONDEN støtter ”Livets Træ” med 7,9 mio. kr.

Mens hovedanlægget til den kommende oplevelsesarena Naturkraft i denne tid hastigt vokser op af marken nord for Ringkøbing, fortsætter arbejdet med at rejse midler, så Naturkraft kan åbne for fuld kraft i 2020. I sidste uge gav denne ambition et markant og yderst velkomment resultat, da administrerende direktør for Naturkraft, Peter Sand, modtog et brev fra VILLUM FONDEN med tilsagn om 7,9 mio. kr.

Bevillingen skal bruges til at projektere og opføre ”Livets Træ”, der bliver den største af tre store formidlingssfærer inde i Naturkrafts 5.500 m2 store hovedbygning. De tre sfærer skal især formidle umiddelbart skjulte sammenhænge i naturens store kredsløb, menneskets vekselvirkning med naturen og Jorden som arena for alt liv, vi kender til.

Peter Sand udtaler på baggrund af bevillingen fra VILLUM FONDEN: ”Vi forventer, at ”Livets Træ” bliver en af de mest markante formidlingsplatforme i Naturkraft samt en enestående lærings-scene for den kommende skoletjeneste. Men ”Livets Træ” skal også fascinere et bredere publikum, der vil få indblik i stofomsætningen i naturen, fotosyntesens og dermed dagslysets og solenergiens hovedrolle i denne forbindelse, samt menneskets vekselvirkning med alle disse processer - på godt og ondt.”

Formand for VILLUM FONDEN, Jens Kann-Rasmussen, begrunder bevillingen: ”Det er fondsbestyrelsens håb, at man med denne bevilling vil medvirke til at udbrede interessen for og nysgerrigheden på at blive klogere på menneskets vekselvirkning med naturen og Jorden, og ikke mindst forstå solen og dagslysets helt afgørende betydning for fotosyntesen som afsæt for alt liv, i sfæren illustreret ved træet som symbol på liv og bæredygtig vækst. Fonden ser frem til at følge projektet og de erfaringer, det vil bidrage med.”

Om Naturkraft

Under arbejdsbetegnelsen ”KRAFT” blev attraktionen over mere end syv år udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, samt i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer.
Naturkrafts bidragsydere består af: A. P. Møller Fonden, Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, Augustinus Fonden, Færch Fonden, Vestas og Erhvervsvækst Ringkøbing.
Naturkraft indplaceres på et cirka 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken vil bestå af en stor ringvold med en omkreds på 630m, med en integreret hovedbygning på ca. 5.500 m2 der vil huse de mange oplevelsesinstallationer.
Naturkraft har et anlægsbudget på cirka 250 mio. Anlægsarbejdet blev igangsat i april måned 2018 og forventes afsluttet i 2020, hvor dørene slås op for et forventet årligt besøgstal på over 240.000 besøgende.

Vestjysk Bank har med virkning fra november 2017 indgået et aktivt hovedpartnerskab med Naturkraft. Vestjysk Bank vil med aftalen understrege at den er en bevidst og engageret bank, med fokus både på lokale forhold og i et større perspektiv med tanke på bæredygtighed og social ansvarlighed.

Læs mere på www.naturkraft.dk