Museumsprojekter stiller skarpt på hjemlighed, historiske soundscapes og sort omstilling

VELUX FONDEN giver i alt 14,3 mio. kr. til tre museumsprojekter, der nytænker forskning og formidling på de danske museer.

Hvad betød omstillingen til fossil energi for livet i 1800-tallets byer, og hvilket lys kan det kaste over vores moderne liv, forbrug og den grønne omstilling? Hvordan skaber nomader rundt om i verden et ’hjem’, og hvordan oplever vi selv ’hjemlighed’? Hvilke lydbilleder levede fortidens beboere i, og hvordan kan  disse soundscapes genskabes i museernes historiske bygninger for at styrke en autentisk museumsoplevelse?

Det er hovedspørgsmål i de tre projekter, som VELUX FONDENs bestyrelse har valgt at give bevillinger til under fondens museumsprogram, der støtter samarbejde mellem museer og universiteter. 

Ni museer er med

Projekterne involverer ni museer: 

• Moesgaard Museum
• Museum Sønderjylland 
• Odense Bys Museer
• Den Gamle By
• Danmarks Jernbanemuseum
• Energimuseet
• Struer Museum
• Skanderborg Museum
• Museum Midtjylland

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet indgår også i projekterne.

”De danske museer er ramme for både oplevelser, oplysning og refleksion. Uden forskningen som en motor ville museerne stivne i forældet viden og svække den vigtige demokratiske rolle, de spiller som vidensinstitutioner. Her er samarbejdet med universiteterne en gevinst for begge parter," siger Henrik Tronier, programchef i VELUX FONDEN.  

Den tætte sammenhæng mellem forskning og formidling er fælles for de tre museumsprojekter, der involverer ni museer og fire universiteter: 

”Gennem forskningen skaber projekterne original, ny viden om fortidige eller fremmede verdener og livsformer. Gennem formidlingen bringer de den ind i en dialog med nutiden som et perspektiv på vores liv og samfund. Her rækker de bredt ud til befolkningen og taler til både sanser og indsigter, oplevelse og oplysning,” understreger Henrik Tronier.  

Det er sjette gang, at VELUX FONDEN uddeler midler under museumsprogrammet. Siden 2015 er der blevet givet  mere end 100 mio. kr. i bevillinger til i alt 22 forskellige projekter overalt i Danmark. 

Bagom de tre projekter
Odense Bys Museer m.fl.: ”Bylivets sorte omstilling”

Odense Bys Museer i samarbejde med Den Gamle By, Danmarks Jernbanemuseum, Energimuseet og Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt Aalborg Universitet.

Museumsinspektør Sissel Bjerrum Fossat

”Bylivets sorte omstilling”

Bevilling: 4,97 mio. kr.

Livet i byerne har siden midten af 1800-tallet været uløseligt forbundet med afbrændingen af kul og olie. Damplokomotiver begyndte at køre, og gasværkerne gav byboerne lys i gaderne. Senere kom elværker, fjernvarme og transportnetværk – de store urbane systemer. I byerne mødtes de enkelte menneskers liv med de tekniske systemer. De nye fantastiske muligheder havde afgørende betydning for den enkelte. Omvendt var almindelige menneskers vaner og dagligliv med til at bestemme, hvordan byerne blev indrettet. Dengang tænkte ingen på, at afbrændingen af kul og olie udledte en usynlige gas, CO2, og at den udledning med tiden ville blive et voldsomt problem for Jordens klima.

Mens vi i dag stræber mod en grøn omstilling, vil projektet udføre en historisk undersøgelse af bylivets sorte omstilling. For hvordan kom vi overhovedet hertil?

Projektet tager udgangspunkt i bymennesket og studerer ændringer af hverdagens vaner mht. bolig, forbrug og transport. Ved at formidle de kulturhistoriske forandringer, der knytter sig til forbruget af fossilt brændsel, vil museerne være med til at synliggøre og skabe refleksion over vores forbrug i nutiden.

Projektet samler en tværfaglig gruppe af forskere, der kombinerer kulturhistoriske museers dybe viden om hverdagslivets forandringer med universitetshistorikeres indblik i systemernes udvikling og naturvidenskabens kvantitative tilgang.

Moesgaard Museum m.fl.: ”Hjemlighedens materialitet blandt mobile grupper”

Moesgaard Museum i samarbejde med Museum Sønderjylland og Aarhus Universitet. 

Museumsinspektør Anders Emil Rasmussen

”Hjemlighedens materialitet blandt mobile grupper”

Bevilling: 4,99 mio. kr.

Hvad er ’hjem’, og hvilke materielle former tager det, når hjemlighed ikke er knyttet til ét bestemt sted? Stadig flere mennesker lever i bevægelse og med tilhørsforhold spredt over store afstande. Det rejser nye antropologiske spørgsmål til, hvad ’hjem’ er og kan forstås som.

Med afsæt i traditionen for etnografiske studier af nomader på Moesgaard Museum udforsker projektet de materialiteter, rumligheder og atmosfærer, som udgør ’hjem’ for nutidige grupper, for hvem mobilitet er et permanent økonomisk, historisk og identitetsmæssigt karakteristika. Feltstudier blandt så forskellige grupper som søfolk i Stillehavet, diasporagrupper og nomader i Afrika og mobile minoriteter i Sønderjylland vil bidrage med ny komparativ viden og teori om forholdet mellem materialitet og hjemlighed.

Centralt i projektet er en nytænkning af museal samtids-indsamling, hvor audiovisuelle metoder, særligt 3D-foto/VR, systematiseres som dokumentation og data. Audiovisuelle metoder og produkter vil også indgå eksperimentelt i udstillinger under projektets slutfase.

Struer Museum m.fl.: ”Soundscapes i autentiske bygninger”

Struer Museum i samarbejde med Skanderborg Museum, Museum Midtjylland og Aarhus Universitet.

Museumsdirektør Jesper Bækgaard

”Soundscapes i autentiske bygninger”

Bevilling: 4,37 mio. kr.

I dette projekt arbejdes der med lyd som immateriel kulturarv. Rammen er de autentiske bygninger, hvor museumsgæster kan opleve fortidige menneskers materielle kulturarv, mere eller mindre præcis som det var. Men alt er ikke, som det var, for det fortidige menneske var omgivet af fortidens lyde, som ikke længere er en del af de autentiske bygninger.

I projektet vil tre kulturhistoriske museer i samarbejde med Aarhus Universitet kortlægge autentiske bygningers historiske soundscapes og derefter designe og implementere disse soundscapes i de autentiske bygninger på en måde, hvor de understøtter gæsternes oplevelse af autenticitet.

Projektet vil udvikle systematikker til kortlægning af komplette historiske soundscapes og udvikle principper for, hvordan disse lyde og lydkilder kan indgå i designprocesser med det sigte at designe lydformidling.

Om ansøgningsprocessen

Fonden modtog i alt 30 interessetilkendegivelser på museumsprogrammets åbne opslag i 2019. Heraf blev 10 projektforslag inviteret til at udarbejde en fuld ansøgning. Blandt disse er der nu bevilget ca. 14,3 mio. kr. til de tre udvalgte projekter.

 

Kontakt:
Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07