Molekylærbiolog udvalgt som modtager af Villum Kann Rasmussens årslegat

Professor Jens Stougaard modtog fredag den 22. januar Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning på fem millioner kroner. Det blev uddelt af VILLUM FONDEN

Villum Kann Rasmussens Årslegat kan ikke søges. Villum Fondens bestyrelse udpeger modtageren af årslegatet efter indstilling fra en sagkyndig komité, som indhenter en udtalelse om den enkelte kandidat fra internationale eksperter på det pågældende forskningsområde.

I begrundelsen for at tildele den 62-årige Jens Stougaard årslegatet 2016 hedder det: “Legatet gives som en anerkendelse og en inspiration til fortsættelse af din fremragende forskning inden for plantebiologi, herunder den knolddannelse, som er resultatet af symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende bakterier”. Fonden fremhæver også en meget høj grad af originalitet i Jens Stougaards forskning.

”Det er en stor ære at modtage Villum Kann Rasmussens Årslegat for mit bidrag til plantebiologien, og jeg er glad og stolt over, at Villum Fondens komite og bestyrelse har valgt at anerkende netop min forskningsindsats,” siger Jens Stougaard.

Jens Stougaard er en af verdens førende forskere på sit felt. En analyse fra ScienceWatch placerede ham i 2014 blandt de 1% mest citerede forskere inden for “Plant and animal science” på verdensplan.

Siden 2007 har han stået i spidsen for grundforskningscentret CARB, der i øjeblikket har 40 forskere tilknyttet, hvor over halvdelen af dem er udenlandske. Forskergruppen tager udgangspunkt i gruppens tidligere opdagelse af, hvordan bælgplanter er i stand til at etablere symbiose med bakterier i jorden omkring planten. Bakterierne kan udnytte luftens kvælstof, og takket være symbiosen med bakterien kan planten populært sagt skabe sin egen gødning.

Perspektivet for forskningen i denne symbiose er, at man på længere sigt vil kunne reducere brug af kunstgødning i landbruget og derved bidrage til at udvikle en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvilket er nødvendig for at brødføde den voksende befolkning i verden.

Kort om Jens Stougaard

Siden 2007: leder af grundforskningscentret CARB

Siden 2006: professor på Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet

Jens Stougaard har sin forskerkarriere igennem været på Aarhus Universitet med undtagelse af følgende ophold på udvalgte universitet

1990: Johns Innes Centre for Plant Science Research, The Sainsbury Laboratory, England

1984: OECD Fellowship på Max-Planck Insitut, Tyskland

Hans ph.d.-grad har han fra University of Sussex, England på baggrund af en cand.agro. fra den daværende Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København.

I samarbejde med kolleger fra tilsvarende forskningsmiljøer i andre lande er den Aarhus-baserede forskergruppe i gang med at undersøge, hvordan denne symbiose kan overføres til kornplanter som majs. Valget er faldet på majs, fordi den er en hovedkilde til ernæring for befolkningen i områderne syd for Sahara, hvor det dels er en udfordring at få råd til gødning og en logistisk udfordring i sig selv at få den bragt ud til øde egne.

ENSA, majs-projektet, støttes af Bill & Melinda Gates Foundation med knap 10 millioner dollars. Jens Stougaard har desuden opnået EU-finansiering til sin forskning gennem et European Research Council Advanced Grant på ca. 17 millioner kroner.

“Jeg vil utrolig gerne være med til, at ENSA-projektet lykkes. Det var en af de første bioteknologiske ideer, der nåede forsiden af New York Times, da teknikker til at identificere og klone gener blev udviklet langt tilbage til, da jeg var studerende. Og det kunne være utroligt sjovt at være med til at realisere det. Om vi kan nå det, mens jeg stadig er aktiv, det ved jeg ikke, men det er sjovt at være med til for at se, hvor langt vi kan komme - og hvad vi kan opnå. Og så kommer vores forskning i spil, og det vil jeg rigtig gerne se på et eller andet niveau,” forklarer Jens Stougaard.

Artikel om årslegatmodtager professor Jens Stougaard

Som noget særligt i 2016 har VILLUM FONDEN valgt at hædre to forskere i anledning af VKR Gruppens 75-års jubilæum. Normalt uddeles legatet til én forsker årligt. Årslegatet uddeles den 22. januar både til professor Lone Gram, DTU, og til professor Jens Stougaard, Aarhus Universitet.