Millioner til humanvidenskabelig forskning og praksis i samarbejde

06.02.2017

Syv udvalgte projekter vil nu vise, hvad der kan komme ud af samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis.

Sidste år opfordrede VELUX FONDEN til samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis inden for social-, aldrings- eller miljøområdet.
Emnerne i de syv udvalgte projekter spænder derfor vidt: Lige fra tilbud til sårbare flygtninge og ældre, reduktion af børnehavebørns chanceulighed og til grønne fællesskaber i byer og sundhedsfremmende initiativer i grønlandske kommuner.

Til gavn for hele samfundet

Den ’menneskelige faktor’ spiller en afgørende rolle i en række af samfundets store udfordringer og de mulige løsninger på dem. Hos VELUX FONDEN er man derfor overbevist om, at netop de humanvidenskabelige forskere kan bidrage med forskningsbaseret udvikling af en dybere og bredere indsigt, der kan være med til at pege på nye erkendelser og løsninger til gavn for hele samfundet.

Opfordring til samarbejde og videnspredning

- Vi glæder os til at følge de syv projekter over de næste 3-5 år. Vi håber, at der vil opstå nye forståelser og dermed andre og bedre løsninger af en række samfundsudfordringer, siger direktør Ane Hendriksen, VELUX FONDEN.

- VELUX FONDEN har igennem flere år støttet både den humanvidenskabelige forskning og miljø-, aldrings- og det sociale område. Derfor har vi en særlig mulighed for at iværksætte denne type tværgående initiativer, hvor vi direkte opfordrer til samarbejde og videnspredning mellem forskellige sektorer i samfundet - og med borgerne i centrum.

VELUX FONDEN gør det igen
Allerede i starten af 2017 vil VELUX FONDEN igen opfordre forskere og praksis til at komme med ideer til nye projekter, der vil dykke ned i tværgående projekter for at komme med nye bud på løsning af samfundsudfordringer. Fonden har netop afsat 30 mio. kr. til bevillinger i 2017.  Interessetilkendegivelser skal afleveres i udgangen af marts.

Har du spørgsmål til det tværgående program, så kontakt os gerne:

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07