Millioner til aktive ældre i naturen

Aktive ældre er en stærk ressource for friluftslivet og naturen, og deres indsats vil Friluftsrådet og VELUX FONDEN gerne påskønne. 

Derfor er der indgået et partnerskab om uddeling af 2 mio. kr. i 2015. Midlerne kan søges af personer over 60 år, der yder en særlig aktiv indsats indenfor natur og friluftsliv. Partnerskabet blev indledt i 2014.

Formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen, og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen. Hver aktivitet kan få op til 70.000 kr. i støtte. Aktiviteten skal finde sted i regi af én af Friluftsrådets medlemsorganisationer eller anden forening.

Foto: Hans Tonnesen

Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet, udtaler: ”Vi ser de ældre som en helt særlig ressource, der ofte har tid og overskud til at levere en frivillig indsats for andre borgere, naturen og friluftslivet – og måske tager børnebørnene eller skoleelever med på tur. Vi finder det derfor naturligt at indgå i dette partnerskab med VELUX FONDEN for at kunne støtte denne særlige gruppe af aktive medborgere. Vi håber og tror, at Friluftsrådets medlemsorganisationer og mange andre foreninger vil tage godt imod muligheden for at støtte og belønne ældres aktive deltagelse i aktiviteter indenfor friluftsliv og natur i Danmark."

VELUX FONDENs direktør, Ane Hendriksen, siger: ”VELUX FONDEN har i mange år støttet aktive ældre med en bred vifte af aktiviteter. Med partnerskabet med Friluftsrådet i 2014 på 1 mio. kr. nåede vi godt ud til aktive ældre, der satte gang i spændende projekter i naturen. Nu glæder vi os til at se, hvad de næste to millioner kr. vil føre til.”

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er du altid velkommen til at kontakte en konsulent i Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 79 eller aktiv@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet

 

Kontakt

Rikke Damm, konsulent i Friluftsrådet, tlf. 24 52 60 89 eller via mail: rda@friluftsrådet.dk

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 91 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådet varetager både organisationernes og befolkningens interesser i friluftsliv og arbejder aktivt for at skabe bedre muligheder for friluftsliv gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde.