Miljøpartnerskaber i praksis

I slutningen af august samlede VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN omkring 30 miljøfolk til et seminar for at udveksle erfaringer om deres partnerskabsprojekter. Dagen bød på videndeling og masser af gode råd til andre lignende projekter.

”Vi er nødt til at løfte i flok for at skabe forandring til et bæredygtigt samfund” siger Karen Blincoe, formand for Chora Connection.

Hun ser intenst på deltagerne ”Sammen kan vi meget mere!”

Scenen er sat på hotel Haraldskær i Vejle, hvor omkring 30 repræsentanter fra syv partnerskabsprojekter skal trække på hinandens erfaringer.

De syv partnerskabsprojekter har VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støttet som bevillinger til miljøområdet i 2015:

  • Foreningen Als Stenrev: Naturgenopretning af fem stenrev
  • Han Herred Havbåde: Jammerbugt i balance
  • WWF Verdensnaturfonden: Naturskånsom fisk
  • Plastic Change: Et hav af muligheder
  • Produktionsskolen Marienlyst: Det økologiske landbrug som drivkraft i lokal udvikling
  • Mariagerfjord Kommune: Naturen - en rentabel del af landbruget
  • Samsø Kommune: Biosamfund Samsø

Fra fiskere til forskere

I salen er foreningsfolk, lokale myndigheder, fageksperter, et par fiskere og forskere. En blandet flok, der er samlet til et 24 timers-seminar for at lære af hinandens opstart og blive stærkere til at samarbejde internt i projekterne og mellem projekterne – for at opnå størst mulig effekt på miljøet.

Plan B, hvis noget går galt?

På trods af meget forskellige temaer – fra fisk over plast i havet til små mælkelandbrug og recirkulering af biomasse – er der tydelige synergier og muligheder for sparring mellem projekterne. Fx  hvordan kan man konkret sikre den bedste kommunikation både internt og eksternt. Er der nok fokus på, om projektet har en effekt? Og hvad er Plan B, hvis noget går galt?

Karen Blincoe opfordrede partnerskaberne til – ikke mindst i modgangstider -  at have fokus på deres fælles vision, at være vedholdende og fastholde viljen til at komme videre og løbende arbejde med at sikre respekt og tillid til hinanden i partnerskabet.

Deltagerne brugte også pauserne på dialog og netværk for at udnytte muligheden for sparring. Der blev knyttet flere nye kontakter og trods den store spredning i faglighed, var der oplagte fælles dagsordner.

Projektdeltagere fra ’Plastfrit hav’ drøfter kommunikationsveje i projektet

Vil gerne mødes igen

Efter arrangementet svarede deltagerne, at de meget gerne vil møde de andre projekter igen ”for sammen står vi stærkere”. Temaet næste gang kunne fx være miljøeffekt og udbredelse.

5.9.2016