Mere skov, motorvej, landbrug, byer eller?

03.05.2017

Der er rift om de danske arealer og langt fra plads nok i Danmark til at opfylde alle vedtagne planer og ønsker om, hvad arealer i landet skal bruges til. Der er brug for en overordnet prioritering, konkluderer stort projekt, støttet af VELUX FONDEN.

Læg alle vedtagne planer og mål for anvendelsen af Danmarks areal sammen. Læg forventningerne om fremtidens udvikling og alle ønsker om vækst og forbedring af naturen, landskabet og fritidslivet oven i. Tilsammen fylder det 130-140 procent af Danmarks areal.

Det viser stort projekt som Fonden Teknologirådet har arbejdet på i 2014-2017 sammen med Aalborg Universitet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 5 mio. kr.

Spørgsmålet er så, hvordan samspillet i fremtiden skal være mellem landbrug, skovbrug, skovrejsning, biodiversitet, landskabsværdier, kystområder, våde områder, energiafgrøder, vindmøller, solenergi, råstofindvinding, feriehuse, fritidsaktiviteter, landsbyudvikling og -afvikling og nye erhverv i landdistrikterne, byudvikling og infrastruktur? 

Der skal prioriteres

Hen ad vejen er de mange mål og planer, forpligtelser, ønsker og behov blevet udviklet hver for sig uden overordnet prioritering og planlægning. De skal føjes sammen. Valg skal træffes, grænser drages, områder udpeges, love og regler justeres.

”Det har været utrolig spændende at følge projektet, som er et eksempel på, hvordan vi som almennyttig fond kan være et bidrag til at løfte indsatser i mellemrummet mellem det private og det offentlige, der samler aktører på tværs. Projektet har gjort et fantastisk stykke arbejde, og vi glæder os over, at det både har bragt solid ny viden og kvalificeret debat med sig, som har engageret politikere, interesseorganisationer, kommuner og borgere,”

Helene Bjerre-Nielsen, fondsrådgiver og programleder hos VELUX FONDEN.

Derfor anbefaler projektet blandt andet, at der bliver nedsat en areal- og plankommission til at komme med forslag til overordnede retningslinjer for forvaltningen af det åbne land.

Projektets anbefalinger er samlet op i den afsluttende rapport ”Prioritering af Danmarks areal i fremtiden”. Forud for rapporten og anbefalingerne ligger en række seminarer, debatarrangementer, workshops, et borgertopmøde og høringer i Folketinget.

En styregruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Realdania, Københavns Universitet og Landdistrikternes Fællesråd, samt et panel med repræsentanter for alle partier i Folketinget har fulgt projektet og deltaget i flere seminarer og debatmøder.

Debat om anbefalingerne

Nu er turen kommet til politikerne på Christiansborg, der skal føre Teknologirådets og Aalborg Universitets projekt videre. Som afslutning på projektet afholdes sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en konference, der vil præsentere projektets anbefalinger. På konferencen vil et panel af politikere diskutere dialogbaseret planlægning, støtteordninger, tværkommunalt samarbejde etc. med projektets styregruppe.

Konferencen er offentlig og foregår onsdag den 3. maj 2017 kl. 09.30-12.00, i Landstingssalen på Christiansborg. Læs mere om konferencen.

Kontakt hos VELUX FONDEN: