Mest mulig børnedemokrati

05.12.2016

Fire millioner fra VELUX FONDEN giver boligafdeling i Rødovre mulighed for at udbrede børnedemokrati

’Ved Milestedet’ i Rødovre har som den første boligafdeling i Danmark udviklet et børnedemokrati, der er en del af den daglige drift. Gennem et pilotprojekt har man systematisk undersøgt og testet forskellige metoder til børneinddragelse. De gode erfaringer fra deres eget projekt får de nu mulighed for at brede ud til Slagelse, Odense og Århus. VELUX FONDEN har givet 4.2 mio. kr. til projektet med titlen ’Inddragelse af børn i almene boligområder via Børnedemokrati – udvikling, test og forankring’.

Tre boligselskaber skal nu i samarbejde med folkene bag børnedemokratiet i Rødovre have mulighed for at lade børnene få indflydelse på nogle af de mange beslutninger, der træffes i en boligafdeling. Boligselskaberne administrerer tilsammen 21.500 boliger i 240 boligafdelinger. Der bliver i første omgang udvalgt én boligafdeling i hvert selskab, hvor børnedemokratiet skal testes og hvor børnene får mulighed for indflydelse på det boligområde de bor i.

Forankringen er vigtig

Det særlige ved børnedemokratiet i Rødovre er forankringen i driften.

”Det er vigtigt, at både afdelingsbestyrelsen og medarbejderne i boligafdelingen støtter op om børnedemokrati. Det må ikke være afhængigt af projektansatte, der kun er ansat i kortere perioder,” konstaterer ejendomsleder Søren Lillevang fra ’Ved Milestedet´. Her har han selv – sammen med en positiv afdelingsbestyrelse og konsulent Stine Konradi – været med til at udvikle metoderne til at involvere og fastholde børnene i demokratiets tjeneste. Det drejer sig bl.a. om. fotosafari, ekskursioner og reel indflydelse på bl.a. indretning af udearealer.