Land og by får frisk luft og lys

20 store og små originale projekter får bevillinger for i alt 20 mio. kr. til at skabe mere dagslys og frisk luft i hverdagen.

I Midtjylland skal der spilles musik på østers, sten og knogler, når oldtidens lydlandskaber udforskes i projektet Ud med musikken. Og i bebyggelsen Æblehaven i Roskilde vil man etablere fællesareal med bordtennisborde og læ, for på den måde at styrke sammenhold og samarbejde mellem børn og unge fra boligområderne og det lokale forenings- og fritidsliv.

Med bevillingerne indenfor VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021 vil projekter fordelt over hele Danmark med opfindsomhed og engagement bringe vores indendørsliv og aktiviteter udendørs  med naturens lys og luft som omdrejningspunkt.

”Det er store og små øjeblikke og aktiviteter i hverdagen, de bevilgede projekter vil skabe mere lys og luft omkring, når de mange gode projektidéer nu realiseres”, siger programchef i VILLUM FONDEN, Signe Staubo Sørensen.

Der åbnes for ansøgninger igen i starten af 2022. Hold øje med vores Facebook og LinkedIn og her på hjemmesiden, hvor puljen annonceres. 

de mindre projekter

Hadsund Roklub - anskaffelse af robåd

Projektet gælder indkøb af bådtypen "Coastal – toer", der er lettere end andre bådtyper, og som dermed er ideel at ro for roklubbens roere i aldersgruppen 65+, der hermed får optimerede muligheder for udendørsliv og aktivitet. 

Motion i dagtimerne – Det vi kan inde, kan vi også udendørs

Projektet gælder blandt andet anlæggelse af udendørs motionsanlæg med fjedrende belægning, der er trygt at træne og færdes i for både unge og ældre, der hermed kan videreføre de sunde udendørs motionsrutiner, de fik indarbejdet under COVID19-nedlukningen.

Ry Højskole – Projekt U

Projektet omhandler skærmende overdækning af skolens udendørsrum; herunder "Solgården", der ligger centralt forbundet med flere af skolens undervisningslokaler.
I gården har man værkstedsaktiviteter som træværksted og madlavning, og ofte benyttes gården også til udendørs fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

Åvangsskolen og projekt Den grønne ø - grøn dannelse og udelæring

Projektet gælder opførelsen af et orangeri, der er del af etableringen af et grønt ude- og læringsmiljø i form af udehaver, lege- og læringsområder. Det samlede projekt vil styrke arbejdet med grøn dannelse og udelæring for børn og unge på Åvangsskolen på Bornholm. 

Ears Wide Open – Ud med musikken

Bevillingen er givet til projekt Ud med musikken, der omfatter støtte til udarbejdelse af undervisningsmateriale med afsæt i erfaringerne fra en række eksperimentelle workshops afviklet på Museum Midtjylland/Klosterlund Museet og Vesthimmerlands Museum/Ertebøllecentret. Projektet er et samarbejde mellem en musikantropolog og de to arkæologiske museer, naturcentre rundt om i landet, Dansk Jægerforbund, repræsentanter for undervisningsverdenen og musikere. 

Projektet udforsker den fælles viden om lyden af oldtiden, og efterfølgende udarbejdes der med afsæt i erfaringerne et sæt undervisningsmateriale, der bringes videre ud til skoler og undervisere, så de bedste erfaringer fra projektet kan være med til at understøtte en relevant udendørs undervisning i praktisk-musiske fag og kulturfag. 

Naturcenter Amager Strand - Dagslys og frisk luft til foreninger, skoler og dagtilbud

Foreningerne Naturcenter Amager Strand og Den Blå Foreningsby ligger side om side på nordenden af Amager Strandpark, hvor undervisningsaktiviteter, aktiviteter for strandgæster og børnefamilier og et rigt foreningsliv med aktiviteter på land og i Øresund udfolder sig året rundt. Projektet omhandler bl.a. isætning af tre vinduespartier inkl. døre i foreningernes eksisterende bygning på stranden, der vil gøre bygningen langt mere funktionel for stedets mange brugere gennem alle årstider.

Lavringe Jord – Naturlivvis

Hos foreningen Lavringe Jord vil man igennem et to-årigt pilotprojekt udvikle og gennemføre en række inkluderende naturaktiviteter under vejledning for mindre deltagergrupper i det naturskønne Lavringe Jord ved Lejre. Aktiviteterne vil omfatte dyrkning af grøntsager, indsamling og spiring af frø, sankning af urter, fremstilling af måltider i det fri af sæsonens lokale råvarer, samt overnatning i sheltere, og man søger om midler til etablere de nødvendige rammer - herunder finansiering af instruktører, lokale fødevarer, shelter og bålplads.  

Foreningen Skibet Makerspace - Rum til udeliv ved Skibet Makerspace

Projektet omhandler etablering af faciliteter med udekøkken og overdækket opholdsareal i en lokal borgerforenings have. 
Den borgerdrevne forening vil skabe muligheder for kreativ og håndværksmæssig udfoldelse og understøtte gode muligheder for et socialt mødested i byen Skibet og omegn. 

Hjernevenligt lys og luft

Bag projektet står hhv. en hjerneforsker samt en forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver, der begge har fokus på, hvordan vi indretter vores arbejdsliv på en hjernevenlig måde. Projekthavere har selv været ramt af senfølger fra en hjernerystelse, og begge har været nødt til at gentænke deres arbejdsliv som følge heraf. Noget af det, der virker allerbedst, er at komme ud i det fri i løbet af arbejdsdagen. Det kan være et møde, der bliver til en walk and talk, kaffen med en kollega der tages med ud i solen, eller simpelthen en tur i stilhed, hvor øjnene får lov at hvile på naturen og kroppen kommer i bevægelse.
Med projektet vil man skabe opmærksomhed om lys og luft som den gode hjernepause. Hjernerystelsesforeningen vil deltage md idéer, formidling m.m.

Boligselskabet Sjælland/ Boligsocial Helhedsplan i Roskilde - Nye muligheder i Æblehaven/Rønnebærparken - nye aktiviteter og fællesskab udenfor

Projektet, der etableres i bebyggelsen Æblehaven, vil bl.a. etableres udendørsrum og bordtennisborde på et fællesområde i bebyggelsen, til glæde for stedets beboere og udeliv på de fælles arealer. Det boligsociale sekretariat arbejder tæt sammen med det lokale klub- og foreningsliv om at bygge bro mellem børn og unge fra boligområderne og det lokale forenings- og fritidsliv - herunder samarbejde med Roskilde Bordtennis.

Foreningen Aktiv Staby - Søtoftens bæredygtige samlingshus - Lys og fællesskab for alle i landsbyen

Søtoftens bæredygtige samlingshus vil bringe lokale borgere og borgere fra nabokommunerne tættere sammen, ved at opføre et livligt fælleshus. Og så vidt muligt vil man bygge i genbrugsmaterialer, som man selv vil indsamle. Det nye samlingshus bliver del af et større pilotprojekt, som gruppen kalder Bæredygtig Landsby, hvor mange bæredygtige initiativer vil blive formidlet.

DGI Østjylland - Flere udendørs aktiviteter til børn og unge

To lokale sportsklubber vil i samarbejde med DGI skabe udendørsaktiviteter og indkøbe udendørs sportsgrej og skabe lette anlægsforhold; skaterramper, parkour, bueskydning, sandbane samt indkøbe udstyr til familietræning i det fri, for at få børn i lokalområderne ud i naturen og bevæge sig - som de netop var blevet så gode til under COVID19-nedlukningen.

de større projekter

Herlufsholm Skole og Gods - Uderum på Spladsen

Projektet omhandler etablering af et overdækket uderum. Med fire store solsejl vil man skærme det udendørs rum for sol og regn, etablere belægning og indrette med flytbare bordebænkesæt, således at flere aktiviteter og skolens undervisning kan flyttes udendørs.

Tårnby Kommune - Tårnby Skolebotanisk Have

Projektet omhandler genopretning og videreudvikling af den ældre Tårnby Skolebotanisk Have, for at skabe en moderne, udendørs undervisningshave og mødested med fokus på biodiversitet og formidling af flora og fauna, så Skolebotaniske Have igen kan blive et sted for udbud af aktiviteter, læring og socialt samvær.

Nationalpark Skjoldungernes Land - Blå Klasseværelser

Projektet gælder udvikling af tre udendørs "Blå klasseværelser", der byder på faciliteter, der understøtter udeundervisningen og/eller en heldagstur til landskabet/ parken. Nationalpark Skjoldungernes Land byder på et varieret landskab rigt på fjordnatur, historie og oplevelser, og har blandt andet til formål at styrke friluftsliv, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier.

Erfaringerne med projektet vil blive brugt i de nye og eksisterende nationalpark-klasseværelser, og også blive delt med de øvrige danske nationalparker og gennem netværket for ”blå” nationalparker i Norden. Blå Klasseværelser skal højne elevers naturfaglige dannelse og historiske bevidsthed ved at invitere eleverne til selv at udforske deres egns natur, landskaber og historie. 

Silkeborg Kommune - Nyløkke 

Projektet omhandler udviklingen af et multifunktionshus; et eksternt udeskolerum, som er fyldt med aktivitet fra morgen til aften hele året rundt. Udeskolerummet vil også få en række funktioner for andre målgrupper end skoleklasser, og Nyløkke vil dermed også blive benyttet af nærliggende foreninger som en art klubhus og udgangspunkt for foreningsaktiviteter og fællesskaber i naturen. Huset indrettes i en tidligere skovløberbolig, beliggende i et varieret og bynært skovområde, og er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune.

Silkeborg Højskole – Trætoppen

Projektet gælder opførelse af "Trætoppen"; et nyt og anderledes udendørs undervisningsrum, mødeplatform og overnatningssted på Silkeborg Højskole. "Trætoppen" vil løfte sig over skovbunden og lade sine brugere være i øjenhøjde med skovens birketræskroner. Den er organiseret som en platform med 5 tilkoblede alkover, der hver især strækker sig ud mellem skovens træer. Mellemrummene imellem alkover og udformningen af disse, sikrer, at der alle steder på plateauet er udsigt til skoven. Trætoppen vil skabe et anderledes undervisningslokale og samtalerum, hvor man kommer tættere på naturen og skaber rum for anderledes samtaler. Trætoppen kan også bruges af spejdere i området, der ville kunne afvikle aktiviteter her og overnatte i alkoverne.

Skovvang Skolen - Tværfagligt udemiljø

På Skovvangsskolen, Aarhus, vil man opgradere skolens uderum til undervisnings- og opholdsrum. Projektet vil skabe et læringsmiljø, der bringer forskellige fag og aktiviteter tættere sammen, for netop at appellerer til en højere grad af tværfaglighed. Ved det udendørs projektområde ligger temarum for Håndværk og design, et nyetableret Natur- og teknologilokale og madkundskab. Det er målet, at det nye fælles udemiljø bliver en katalysator for en ny tværfaglighed imellem disse fag. Med projektet skabes et udemiljø, der rummer fælles faciliteter, der understøtter de forskellige faglokaler; herunder forskellige gode arbejdssteder til arbejde med træ, smedearbejde, produktioner i natur- og teknologi, udendørs madlavning osv. Målet er, at eleverne skal ud i dagslyset, og at udemiljøet skal give eleverne en skoledag med stor tværfaglighed, bevægelse og frisk luft, der skaber variation i elevernes skolehverdag, for netop at styrke elevernes motivation.

Muskelsvindfonden/Center Musholm - Udeliv - med plads til forskelle

I Muskelsvindfonden og center Musholm vil man etablere nye brugervenlige udendørsfaciliteter på centret - herunder opholds- og badebro på den offentlige strand, ombygning af badehus, sauna og omklædningsfaciliteter samt etablering af handicapegnet udekøkken. Musholm rummer ferieboliger, og har bl.a. en restaurant, multihal og fitnesslokale, og er fuldt tilgængelige for mennesker med handicap. De nyindrettede udearealer vil også kunne benyttes af gæster, der ikke bor på Musholm. Målgruppen er derfor mennesker med og uden handicap og deres pårørende og familier, der vil bruge en dag i det fri uden at skulle tænke på tilgængelighedsforhold.

Frederiksborg Gymnasium & HF/ byskole - Udendørs Arbejdsrum og Trappetårn

Frederiksborg Gymnasium og HF vil etablere to udendørs arbejdsrum og et trappetårn. Trappetårnet vil forbinde skolens kommende grønne omstillingsværksted med skolens eksisterende tagterrasse. Etableringen af de to udendørs arbejdsrum og trappetårnet med forbindelse til det kommende omstillingsværksted, skal være med til at tænke naturen ind i undervisningen ved at skabe nye innovative rammer, som undervisningen kan udfolde sig indenfor. De udendørs arbejdsrum og trappetårnet i kombination med skolens nye omstillingsværksted vil også manifestere, at omstillingsprocessen har høj prioritet på Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor man er i gang med en grøn omstillingsproces på mange øvrige niveauer.

 

Kontakt:
Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50
...