Stort projekt til gavn for Danmarks kystfiskere

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har sammen med blandt andet Fiskerikajen og WWF, Verdensnaturfonden har modtaget midler fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at gennemføre et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster, sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele, der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland med planer om opskalering til hele landet.

”Vi er meget glade for at få midler til at drive vores arbejde for de danske kystfiskere fremad, både på politisk plan og rent praktisk, sådan at kystfiskerne kan få bedre rammer for at drive deres fiskeri og en bedre pris for deres fisk,” sige formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Max Christensen

Kystfiskerne får i dag for lidt for deres fisk, og kan ikke gribe de åbentlyse vækstmuligheder, der er på grund af mangelfuld logistik, ringe kommercialisering af det naturskånsomme kystfiskeris fordele for naturen og en usammenhængende forsyningskæde.
Beregninger udført af Fiskerikajen og Langø Fiskeriforening viser, at fiskerne på Sjælland og Lolland Falster kan reducere deres omkostninger med 20% og samtidig opnå en merværdi på 4 kr pr. kg fisk, hvis deres fisk forarbejdes lokalt, og sporbarheden af deres produkter bevares gennem hele forsyningskæden. Naturskånsomt fanget fisk fra Langø sælges allerede til en markant højere pris hos Fiskerikajen og til københavnske restauranter på grund af en skarp bæredygtighedsprofil og en bedre kvalitet.

Det er de gode resultater fra Langø, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri ønsker skal komme alle Danmarks kystfiskere til gode.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri repræsenterer de kystfiskere, der fisker naturskånsomt. Foreningen er landsdækkende, og arbejder for store som små. Fra medlemmerne i Langø i sydøst til medlemmer i Thorupstrand kystfiskerlaug i nord.
Til at varetage en del af arbejdet har Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri allerede ansat havbiolog Hanne Lyng Winter.

Kontakt:
Max Christensen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri: 30 51 05 03