KR Foundation har sat sine første spor

17.05.2017

Kun to år gammel har den internationale miljøfond støttet mere end 90 projekter, der arbejder aktivt for at gøre noget ved de menneskeskabte klimaforandringer.

Tanken bag KR Foundation har fra starten været, at den nye internationale miljøfond skulle støtte projekter af internationalt art, gerne med langtidseffekt og i det hele taget ’bidrage til at fjerne de grundlæggende årsager til klimaforandringerne’.

KR Foundation 

Mange projekter sat i søen

KR Foundation har i løbet af sine første to leveår allerede ydet støtte til mere end 90 projekter, fx tænketanke og græsrodsorganisationer, der gentænker/nytænker alt fra bæredygtige investeringer og finansieringsmodeller til forbrugeradfærd og et nyt billedsprog til at illustrere og styrke forståelsen af klimaforandringer.

Fra billede til handling

Nyt projekt skal ændre billedsproget, så personligt engagement og adfærdsændringer kommer i højsædet.

Klima og miljø i centrum for økonomien

Projektet samler kommende beslutningstagere inden for økonomi og finans og demonstrerer, hvordan klima og miljø kan - og bør - tænkes ind i økonomien.

I 2016 udvalgte KR Foundation to temaer for deres støtte, nemlig 'bæredygtig finansiering' og 'bæredygtig adfærd'.

Miljøfond med højt til loftet

KR Foundation er en international miljøfond, der blev stiftet i efteråret 2014 og gik i luften fra januar 2015.

Bag KR Foundation står VILLUM FONDEN og efterkommere af Villum Kann Rasmussen.

VILLUM FONDEN bevilger hvert år 100 mio. kr. til uddelingerne, der samlet set kommer op på 1 mia. kr. over ti år.

Skal støtte rummeligt

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard har udtrykt det ved flere lejligheder:

”KR Foundation er sat i verden for at støtte noget, som handler om de mere strukturelle ting, der skal ændres for at gøre noget ved klimaforandringerne. Det kan være noget, der ændrer måden, vi som samfund gør tingene på eller noget, der identificerer barrierer for, at vi hurtigere og mere effektivt kan gøre noget ved klimaforandringerne,”.

”Fra familiens side har det det netop været meningen med KR Foundation at støtte noget helt anderledes, som ellers ikke ville kunne nyde fremme. Det er direkte nedskrevet i fondens fundats, at fonden skal kunne støtte ret rummeligt,” siger Connie Hedegaard.

KR Foundation bestyrelse:

  • Connie Hedegaard (Chair), Former European Commissioner for Climate Action and Danish Minister for Climate and Energy (DK)
  • Astrid Kann-Rasmussen (Vice-Chair and co-founder), Chair of V. Kann Rasmussen Foundation (US)
  • Anthony A. Leiserowitz, Research scientist & Director of the Yale Project on Climate Change Communication, School of Forestry & Environmental Studies, Yale University (US)
  • Tim Jackson, Professor of sustainable development & Director of the Sustainable Lifestyles Research Group, University of Surrey (UK)
  • Johan Rockström, Professor of water systems and global sustain-ability & Director of the Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (SE)

Den daglige ledelse af KR Foundation bliver varetaget af direktør Brian Valbjørn Sørensen 

Har du spørgsmål vedrørende VILLUM FONDENs støtte til miljø og bæredygtighed, så kontakt os gerne:

Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programansvarlig, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74

Fotos venligst udlånt af: KR Foundation, IISD/Kiara Worth og UN Photo