Opslag: Konstruktive fællesskaber for udsatte unge

13.09.2017

VELUX FONDEN inviterer ungdomsskoler, væresteder for unge, foreninger m.fl. til søge bevilling til projekter, som kan udvikle konstruktive fællesskaber for unge i en social udsat position.

På baggrund af dialog med en række civilsamfundsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og ungdomsforskere inviterer VELUX FONDEN nu boligsociale indsatser, foreninger, væresteder, ungdomsskoler, klubber m.fl. søge bevilling til projekter med fokus på at udvikle konstruktive fællesskaber for unge - fællesskaber hvor de unge kan udvikle deres personlige, sociale og faglige evner og dermed styrke uddannelses- og jobmuligheder. 

Hvad er et konstruktivt fællesskab?

Konstruktive fællesskaber er sociale fællesskaber, hvor unge kan udvikle deres personlige, sociale og faglige evner og dermed styrke uddannelses- og jobmuligheder.

Det kan fx være et kollegialt fællesskab, et fællesskab i et værested, et fællesskab i en lokal forening eller en boligsocial indsats.

Målgruppen for projekterne skal være unge, der fx oplever ensomhed, mobning, hyppige skoleskift, konfliktfyldte forældreskilsmisser, angst, psykisk mistrivsel, fattigdom, mistrivsel i skolen, anbringelse udenfor hjemmet eller manglende deltagelse i det lokale foreningsliv.

Vi prioriterer tværgående indsatser, hvor fællesskaberne udvikles i et samarbejde mellem fx kommunale institutioner og lokale organisationer, foreninger eller erhvervsliv.

Interesserede ansøgere kan læse den fulde beskrivelse af krav til ansøgning, ansøgningsproces mv. via link herunder.

Opslag: Konstruktive fællesskaber for unge i en socialt udsat position

Ansøgningsfrist den 8. december 2017 kl. 12.00

Sociale indsatser i Danmark

VELUX FONDEN støtter sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position. 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål