Kom med en dristig, skæv og vild forskningsidé

Nyt eksperiment i fondsverdenen

VILLUM FONDEN efterlyser nu dristige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige område, der vil forfølge en original, skæv og vild ide, som de længe har drømt om at afprøve.
Med VILLUM Eksperimentet er det tanken at yde støtte til den dristige forskningsidé, der ellers kan gå til grunde i den traditionelt stringente udvælgelsesproces.

Programmet er åbent for alle aktive forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige område uanset nationalitet og alder.

Forskerne kan søge op til 2 mio. kr., og det skal dække en forskningsperiode på op til 2 år. Pengene skal primært bruges til egen løn, udstyr og materialer. 

”Vi har skabt dette virkemiddel/program til de helt særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner”, fortæller professor og forskningsdirektør Thomas Sinkjær, VILLUM FONDEN.

Ansøger forbliver anonym

”For at sikre, at forskerne tør sende deres mest ambitiøse, skæve idéer til os - uden at risikere at blive irettesat af deres fagfæller, der skal vurdere deres forskningsidé - garanterer vi, at ansøger forbliver anonym for bedømmerne”.

”Vi beder bedømmerne om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud. Ideerne må gerne være meget dristige, og måske må vi konstatere, at kun meget få af projekterne reelt viser sig at skabe noget unikt”. 

Idéer skal afprøves

”Et eksperiment er bedre end 1.000 ekspertantagelser”. Dette motto var VILLUM FONDENs stifter, civilingeniør Villum Kann Rasmussen, ophavsmand til. Han var som en idérig og nytænkende opfinder altid i gang med at eksperimentere. Borde, stole, kaffemaskiner, vindmøller og så naturligvis VELUX ovenlysvinduet, der blev hans mest kendte opfindelse.

Læs mere om VILLUM Eksperimentet

”Villum Kann Rasmussen hyldede det gode initiativ og den gode idé. Med VILLUM Eksperimentet håber vi at uddele midler til de krøllede forskerhjerner, der måtte komme op med et nyt, vildt og dristigt forskningsprojekt, som på et tidspunkt vil komme samfundet til gavn”, slutter Thomas Sinkjær.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Lars Arnskov Olsen
Fondsrådgiver, programansvarlig, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 26 17 08 39

21.11.2016