’Klar til Start’ viser vejen til at få unge autister i job

02.10.2017

En evaluering af projekt ’Klar til Start’ viser, at der er masser af jobs i det danske samfund, der er egnet til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Projektet "Klar til Start", der er støttet af VELUX FONDEN, er udviklet i samarbejde mellem behandlerverdenen og erhvervslivet, og opkvalificerer personer med ASF til at kunne varetage et ordinært job. De involverede virksomheder stiller jobgaranti til deltagerne, og succesraten er uhørt høj. 80% af dem, der er blevet henvist til indsatsen, er nu i job eller i gang med et forløb på vej mod et job.

Det fremgår en midtvejsevaluering af opkvalificeringsforløbet "Klar til Start". Midtvejsevalueringen er udarbejdet af videnscentret Cabi og kan downloades her.

Se en kort film om Klar til Start's indsats for at få unge autister i arbejde.

Vellykket metodeudvikling
"Først og fremmest glæder vi os over at få dokumentation for, at det er lykkedes at skabe en model for, hvordan vi kan bryde et trist mønster og hjælpe unge i arbejde, som typisk ville være henvist til livslang offentlig forsørgelse".

Sådan lyder det fra siger Britta Bak, der er direktør i den almennyttige fond "Fonden Unges", som har udviklet "Klar til Start" sammen med fakta-kæden.

Fonden Unges arbejder med udvikling og drift af uddannelser og opkvalificering samt digitale løsninger til personer med ASF og har således bidraget med det behandler- og uddannelsesfaglige element i udviklingsarbejdet. Den private supermarkedskæde fakta har været en afgørende medspiller i forhold til at designe et målrettet opkvalificeringsforløb, som sikrer at kursisten er i stand til at varetage nogle helt konkrete arbejdsopgaver.

Et godt match
Klar til Start "er et drømmematch mellem udfordringer og ressourcer”, lyder det fra Jens Romundstad, der er salgsdirektør i fakta, som sammen med Fonden Unges har udviklet Klar til Start. Han fortæller, at supermarkedskæden er et slaraffenland for unge med ASF, der har behov for orden og sans for detaljer, samtidig med at de unge er guld værd i forhold til at sikre orden og løse en række rutineprægede opgaver i butikkerne. Og flere andre virksomheder har nu meldt sig med ASF-egnede jobs.

Det koster 16.900 om måneden at have en person med ASF i et "Klar til Start"-forløb.
Ca. halvdelen af landets kommuner har haft en eller flere borgere i et forløb, men på trods af de overbevisende resultater, går det trægt med give flere borgere med ASF muligheden.

Et "Klar til Start"-forløb, afhænger af den enkelte kursist og kan vare op til næsten to år, hvilket i jobcenter-sammenhæng er et langt forløb.

En analyse, fra konsulenthuset Deloitte, viser, at investeringen tjener sig ind efter knap seks år, hvorefter det er en overskudsforretning for samfundet i kraft af sparede ydelser.
Samtidig har en virksomhed fået løst et rekrutteringsproblem, og en socialt udsat borger har fået job og dermed et socialt netværk og en struktureret hverdag, som er utrolig vigtigt for personer med ASF. 

Reel arbejdskraft
Siden projektets start i 2013 har virksomhederne Irma, ILVA, Catering Engros, Catering Danmark og Abena gjort fakta følgeskab som virksomhedspartnere i "Klar til Start", og i dag stiller de seks virksomheder tilsammen over 250 stillinger til rådighed for personer med ASF.

"Virksomhederne går med i projektet, fordi de slet og ret har brug for arbejdskraften. Selvfølgelig vil de også gerne gøre en forskel for personer med handicap og ønsker at være en rummelig arbejdsplads. Men de har grundlæggende behov for den arbejdskraft, vi kan levere via "Klar til start"-forløbet", fortæller Britta Bak fra Fonden Unges.

Minister: et godt eksempel
Børne- og socialminister Mai Mercado er også begejstret for arbejdet:

 ”Klar til Start er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe rummelige arbejdspladser, hvor mennesker med handicap kan bidrage og bruge deres evner til alles fordel. Det er netop det, midtvejsevalueringen viser, og jeg tror, at succesen skyldes en positiv og fordomsfri tilgang til mennesker med handicap, men også samarbejde på tværs", siger ministeren, der desuden har leveret forordet til midtvejsevalueringen.

"Jeg vil opfordre alle kommuner og øvrige aktører til at lade sig inspirere af de gode erfaringer", siger børne- og socialminister Mai Mercado i en pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet.

Fotos og film venligst udlånt fra projektet.