Julehjælp og opfølgende tilbud hjælper mange flere

I to år VELUX FONDEN ydet støtte til en række sociale hjælpeorganisationer, der uddeler julehjælp i Danmark. Organisationerne er valgt, fordi de udover at uddele julehjælp til familier i en social udsat position, følger op og tilbyder hjælp de samme familier. Nu bliver samarbejdet forlænget og der er kommet endnu en organisation med på listen.

Hjælpeorganisationerne er Røde Kors, Dansk Folkehjælp, Kirkens Korshær og Frelsens Hær – og senest Mødrehjælpen. Tilsammen har organisationerne modtaget omkring otte mio. kr. til opfølgende aktiviteter i 2016.

Fra fondsrådgiver Jimmie Gade Nielsen i VELUX FONDEN lyder det:

"Tanken bag de opfølgende tilbud er, at de familier, der modtager julehjælp også vil tage imod tilbud om hjælp på andre områder, hvor de oplever væsentlig udfordringer i deres hverdag. Det kan være støtte til etablering af sociale netværk, juridiske forhold, familieforhold, konflikthåndtering eller gældsproblemer. VELUX FONDENs ønske er, at familierne oplever, at de med det opfølgende tilbud får en ekstra hjælp, der kan gøre dem mere selvhjulpne, og at de får mod til at skabe forandringer, så de kan komme ud af den udsatte position, som familien midlertidigt er havnet i."

Nogle familier har meget at slås med

Målgruppen for julehjælp er stor, og organisationerne har på VELUX FONDENs initiativ hver især valgt at fokusere på opfølgende tilbud, som de mener på lidt længere sigt kan gavne i de sårbare familier, der ofte føler sig isolerede og har et ringe socialt netværk.

Der er tale om børnefamilier, der i kortere eller længere tid er ramt af både økonomiske og sociale udfordringer. Nogle familier har været i social udsat position i lang tid, pga. arbejdsløshed samt sociale og psykiske problemer. Andre er havnet i en udsat position pga. pludselig opståede kriser, som skilsmisse, arbejdsløshed eller dødsfald i familien.

Se, hvilke opfølgende aktiviteter organisationerne vil tilbyde (i 2016) udover julehjælp:

Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp tilbyder ’Familienet’, der er en kombination af cafemøder, familedage, udflugter og en fælles camp.

Læs mere

Røde Kors

Røde Kors planlægger tre familiecamps med i alt 150 deltagere (60 familier), hvor man via intensivt samvær og akviteter sætter fokus på, hvordan familiernes hverdag kan blive mindre udfordrende.

Læs mere

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær fortsætter sit arbejde med lokalforeninger, der hjælper børnefamilier i en social og økonomisk udsat position, hvor de tilbyder en bred vifte af hjælp (uddeler tøj, værksteder, børnegrupper, bisidderfunktion osv.)

Læs mere

Frelsens Hær

Frelsens Hær vil yde en målrettet indsats, hvor man støtter familier til at skabe og udvikle sociale netværk, større selvværd og tiltro til egne evner. Bl.a. via deltagelse i familieværksteder med samtaler, fælles udflugter, spisning og weekendlejr.

Læs mere

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen hjælper typisk enlige kvinder med flere børn. Mange af dem er i en sårbar situation, ensomme og isolerede. Et netværk, hvor man bl.a. mødes om fælles madlavning og spisning for at få energi og mod på at mestre hverdagen og forældrerollen.

Læs mere

Bygger videre på gode erfaringer

Organisationerne har allerede gode erfaringer med at skabe gode resultater med den opfølgende indsats, og flere af aktiviteterne er fortsættelser af deres afprøvede/igangværende arbejde.

Fra en af de forældre, der har deltaget i Røde Kors’ familiecamp lyder det: ’Campen har givet mig tankevækkende oplevelser og mulighed for forandring og forbedring, det har været en øjenåbner for andre måder at løse konflikter på’

Evaluerer effekten

VELUX FONDEN iværksætter desuden en tværgående, ekstern evaluering af hele julehjælpsindsatsen for at vurdere, hvordan de opfølgende aktiviteter har gavnet familier i en social udsat position.

Har du spørgsmål til VELUX FONDENs indsats med julehjælp og opfølgende indsats, er du velkommen til at kontakte os: