Julehjælp: Opfølgende tilbud til familier nytter på lang sigt

18.12.2017

Mange mennesker søger hvert år julehjælp. Det kan være en nyttig håndsrækning for familier i en socialt udsat position. Men det er ikke altid nok. Læs her, hvordan en række organisationer har hjulpet sårbare familier – også efter jul.

VELUX FONDEN har de seneste fem år arbejdet sammen med en række organisationer på det sociale område. De har både uddelt julehjælp, men de har også fulgt op med tilbud om hjælp, når det blev hverdag igen.

Nu viser en evaluering fra Oxford Research, at organisationerne har gjort det godt, og de første skridt til at gøre familierne selvhjulpne er taget.

De opfølgende tilbud består af:

Røde Kors – familiecamps

Dansk Folkehjælp – cafe-møder, workshops, udflugter og familienetværk

Kirkens Korshær – ungeklub, børnecafe, rådgivning, hjemmebesøg og familieværksted

Frelsens Hær –fx rådgivning, jobcafe, lektiehjælp

Mødrehjælpen – Et måltidskoncept, der skal styrke netværk og forældrekompetencer

Nogle familier har meget at slås med

De fem organisationer har hver især valgt at fokusere på opfølgende tilbud, som de mener på lidt længere sigt kan gavne de sårbare familier, der ofte føler sig isolerede og har et ringe socialt netværk.

Der er tale om børnefamilier, der i kortere eller længere tid er ramt af både økonomiske og sociale udfordringer. Nogle familier har været i en socialt udsat position i lang tid, pga. arbejdsløshed samt sociale og psykiske problemer. Andre er havnet i en udsat position pga. pludselig opståede kriser som en konfliktfyldt skilsmisse, arbejdsløshed eller dødsfald i familien.

Dansk Folkehjælp danner nye netværk for enlige forsørgere

Når julen og nytåret er braget af, så sætter Dansk Folkehjælp gang i deres netværksindsats; ’FamilieNET’, som er den opfølgende indsats, VELUX FONDEN har støttet.

Deltagerne er alle enlige forsørgere på overførelsesindkomst med hjemmeboende børn, mange har været på kontanthjælp i mere end otte år. Der er plads til 15 deltagere på hvert hold, og med 10 forløb om året, når organisationen ud til 150 familier – dvs. cirka 450 personer.

I januar og februar samles deltagerne i grupper med frivillige fra Dansk Folkehjælp, og så bliver der sat gang aktiviteterne for at danne relationer mellem brugerne i de nye netværk.

Kan tale fordomsfrit om tingene

Projektleder Rasmus Dam Knudsen siger:

- Vores frivillige er dygtige og empatiske mennesker, for når en stor gruppe fremmede mennesker mødes i januar, så tager det lige lidt tid, inden man åbner op. At sætte gang i den proces mestrer vores frivillige, de har god menneskekontakt med i bagagen.

Formålet med netværksmøderne er at planlægge og arrangere flere fælles aktiviteter, bl.a. en fælles sommercamp for netværksdeltagerne. Her bliver alle involveret, de får opgaver og skal bidrage i processen om at nå de fælles mål. Det binder folk sammen og de føler selvrespekt og værdighed.

Deltagerne udtrykker, at de har været glade for at komme til vores aktiviteter, fordi de møder andre, der har nogle af de samme udfordringer. De føler, at de kan snakke fordomsfrit om tingene, og at ingen ser skævt til dem. Normalt kan de føle sig alene, og det fører til isolation. Men når familier mødes på kryds og tværs opstår der nogle venskaber, hvor man hjælper hinanden og bruger hinanden, folk bliver en del af noget, og deltagerne blomstrer, og så virker netværket – og det er super positivt.

Se film om den opfølgende indsats fra Dansk Folkehjælp

Frelsens Hær har løftet sin indsats overfor familierne

Lars Lydholm fra Frelsens Hærs fortæller om deres opfølgende indsats.

- Drømmen er, at familierne skal kunne klare sig selv og på sigt slet ikke har brug for julehjælpen, men at de i stedet har fået en hjælp for livet. Med støtte fra VELUX FONDEN har vi i flere omgange kunnet løfte niveauet for vores indsats. Vi har hjulpet mange mennesker med at skabe netværk og få dem ud af den onde spiral. Det har vi gjort gennem de seneste 10 år.

Mentorer kan hjælpe den enkelte familie videre

- Med VELUX FONDENs støtte har vi fået mulighed for at tilknytte mentorer til familierne, som kan tage fat i hele familien og hjælpe på en lang række områder. De sidste fem år har indsatsen især handlet om job og uddannelse, så familierne kan komme videre her.

I nogle tilfælde tager de også fat i de unge i familien, så de fx får sig et fritidsjob som flaskedreng eller avisbud og dermed ansvar for en opgave. Det er ofte unge, der mangler rollemodeller og ser forældre, der tager på job hver dag. Med VELUX FONDENs seneste støtte planlægger vi at løfte vores indsats yderligere, når vi kombinerer vores arbejde med en kommunes arbejde, indledningsvis i Sønderborg Kommune. Så vi samlet kan tage hånd om den enkelte familie og hjælpe med alle tænkelige virkemidler, fortæller Lars Lydholm.

Tankerne bag

Da VELUX FONDENs bestyrelse for fem år siden besluttede at yde en indsats på området ’julehjælp med opfølgende indsats’, udstak man nogle rammer for indsatsen:

 • De familier, der modtager julehjælp, vil blive tilbudt hjælp på andre områder, hvor de oplever væsentlig udfordringer i deres hverdag. (fx støtte til etablering af sociale netværk, juridiske forhold, familieforhold, konflikthåndtering eller gældsproblemer).
 • Familierne skal opleve, at de med det opfølgende tilbud får en ekstra hjælp, der kan gøre dem mere selvhjulpne.
 • Familierne skal føle, at de får mod til at skabe forandringer, så de kan komme ud af den udsatte position, som de midlertidigt er havnet i.

De fem organisationer blev valgt, fordi de udover at uddele julehjælp ville kunne følge op på og tilbyde hjælp til de samme familier. Organisationerne har netop deres styrke i denne type indsats, fordi de kender familierne i målgruppen og kan skabe en tryghed, der kan hjælpe dem til at blive mere selvhjulpne.

Løbende evaluering

VELUX FONDEN iværksatte desuden en tværgående, ekstern evaluering af, hvordan de opfølgende aktiviteter har gavnet familier i en social udsat position. I december 2017 viser den løbende evaluering, at familierne er glade for aktiviteterne, som gør noget godt for dem. Og når aktiviteterne virker godt, betyder det:

 • At deltagerne udvider deres sociale netværk
 • At de får mod på at være opsøgende i sociale relationer, hvilket kan være et væsentligt første skridt mod uddannelse eller arbejde
 • At de får personligt overskud og overblik
 • At de bliver bedre i stand til selv at klare personlige problemer
 • At de formår at træffe valg for eget liv, som en forudsætning for selvforsørgelse
 • Den endelige evaluering kommer i slutningen af 2018. Konklusionerne skal pege på hvilke indsatser, der har givet gode resultater og gerne vise, hvilke metoder der er bedst egnede til at gøre familier i en socialt udsat position mere selvhjulpne.
   

VELUX FONDENS støtte til ’opfølgende indsats’ fra 2013-2018 er på i alt 40 mio. kr.

Har du spørgsmål vedrørende VELUX FONDENs opfølgende indsats, er du velkommen til at kontakte os.